For A Better Day

En tröja för en bättre morgondag

FC Rosengård och Tim Bergling Foundation – For A Better Day

FC Rosengård och Tim Bergling Foundation lanserar en klädkollektion!
Klicka hem en tröja och bidra till en bättre morgondag. Överskottet går till att sprida kunskap om psykisk hälsa och för barn och ungas välmående, tillsammans gör vi skillnad.

Fotbollsklubben FC Rosengård och Tim Bergling Foundation, en stiftelse grundad av artisten Aviciis föräldrar, har ingått ett samarbete kring psykisk hälsa och tar ett helhetsgrepp i form av utbildningsinsatser, paneldiskussioner och en gemensam kampanj för att belysa frågan. Med gemensamma krafter vill organisationerna främja barn och ungas psykiska hälsa där FC Rosengård använder fotbollen som sitt verktyg och Tim Bergling Foundation använder Tims musikaliska arv som sitt.

Läs mer om FC Rosengårds och Tim Bergling Foundations arbete med psykisk hälsa här.

De senaste inläggen: