Vill du nätverka med andra
som brinner för hållbarhet?

FC Rosengård, RWE Renewables och SPP hälsar välkommen till den tionde upplagan av hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow.

Fredagen 15 september arrangerar A Sustainable Tomorrow sin årliga hållbarhets- och framtidskonferens. Årets arrangemang blir det tionde i ordningen, ett jubileum som samlar en rad starka profiler för att belysa årets fokusområde: Disruption. Även i år blir det ett digilogt evenemang med livesändning från olika digitala hubbar runt om i landet. Du som är del av våra respektive nätverk får möjlighet att följa hållbarhets- och framtidskonferensen live och utan kostnad på Nordisk Film Bio på Mobilia.

I flera år har FC Rosengård varit värd för en egen växande hubb, och i år växlar vi upp ytterligare passande nog till årets tema. Med stolthet välkomnar vi RWE Renewables och SPP som officiella samverkanspartners till vår hubb! RWE är en av de största globala aktörerna inom förnybar energi, och SPP jobbar med kapitalets kraft att påverka genom att jämställa hållbarhet med framtid. De är båda dessutom huvudpartners till A Sustainable Tomorrow! Genom de tre lika viktiga delarna som hållbarhet består av; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet – vill vi inspirera och inspireras tillsammans med er.

Årets fokusområde disruption är ett sätt att göra saker radikalt annorlunda. Det kan röra sig om detaljer eller om helheter, om affärsmodeller såväl som politik. Det disruptiva tankesättet kan appliceras på allt från inkludering till produktinnovation och har internationellt visat sig ge stor affärsnytta. Årets mål är att ge kunskap om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter.

Keynote talare 2023 är bl.a. Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning, Linnéa Claeson, prisbelönt föreläsare, jurist, tvåfaldig handbollsvärldsmästare och människorättsförsvarare, Märtha Rehnberg, visionär entreprenör med omfattande klimatengagemang, och såklart Fredrik Reinfeldt med sin globala omvärldsanalys. FC Rosengård tillsammans med RWE och SPP, och under ledning av moderator Cornelius Löfmark, kommer också lyfta konkreta innovativa arbetssätt inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Program

  • 08:15-08:45 Frukost- och välkomstmingel
  • 08:45-09:00 FCR, RWE och SPP hälsar välkomna
  • 09:00 – 13:00 Digitalt konferensprogram
  • 13:00 – 13:30  Lunch
  • 13:30-ca 14:15 Avslutande paneldiskussion tillsammans med FCR, RWE och SPP, under ledning av Cornelius Löfmark.

Anmälan är stängd.

Kontakta [email protected] för mer info.

”Vi på RWE Renewables är stolta över att vara huvudpartner till A Sustainable Tomorrow. Tillsammans har vi potentialen att forma en hållbar framtid, driva på utvecklingen mot FN:s globala hållbarhetsmål och skapa nya affärsmöjligheter. Vi tror starkt på vikten av samarbete och kunskapsdelning. Vårt klara mål är att nå noll nettoutsläpp till 2040, och genom detta samarbete tar vi ett viktigt steg i rätt riktning.”

”För oss på SPP handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut. Genom att investera i bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och som strävar efter att minska skada på miljö och människa menar vi att vi skapar ett hållbart sparande.”