Idrotten som hållbarhetsverktyg

Välkommen till en inspirerande workshop runt hur idrotten kan skapa hållbara, inkluderande samhällen. Workshopen arrangeras i samarbete med Sustainability Sprint som är en workshopmetod designad för att accelerera hållbar affärsutveckling och innovation.  Facilitator är Sustainability Sprints Linda Fragner som arbetar som innovationsledare och affärsutvecklare och har över 15-års erfarenhet av innovationsledning och affärsutveckling.

FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor där alla kan tro på sina drömmar. Utbildning och diskussion är nödvändigt för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Därför vill vi diskutera hur idrotten kan fungera som verktyg för att skapa dessa förändringar.

När: 18 augusti. 08:30 serveras enklare frukost. Workshopen startar 09:00 och varar till ca 10:30.
Var: Pride House, Malmö Live.

Exklusivt för våra samarbetspartners.

Workshop Hållbarhet WorldPride

FC Rosengårds WorldPride-aktiviteter presenteras i samarbete med: