Ansvarsfullt.se och FC Rosengård i samarbete om hållbarhetsrapportering

Hållbarhet och socialt ansvarstagande står högt på agendan för fotbollsföreningen FC Rosengård och tillsammans med ett stort antal samarbetspartners arbetar man för att skapa förändring med fotbollen som verktyg. Genom ett samarbete med ansvarsfullt.se tar föreningen nu ett helt nytt grepp om sin hållbarhetsagenda och involverar sina största samarbetspartners i ett gemensamt initiativ kring hållbarhetsrapportering.

FC Rosengård, som är ett av världens mest framgångsrika klubblag inom damfotboll, är också en förening med starkt samhällsansvar där man lägger lika mycket fokus på den sportsliga som den sociala verksamheten. Förutom fotbollssatsningar engagerar sig föreningen i ett stort antal sociala projekt för att på olika sätt bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

I samarbete med ansvarsfullt.se startar FC Rosengård nu ett helt nytt initiativ där man med hjälp av ett enkelt, molnbaserat verktyg för hållbarhetsrapportering skapar gemensamma förutsättningar för att tillsammans med sina partners arbeta med hållbarhet kopplat till FN’s globala mål.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet och de globala målen och just vårt sociala ansvarstagande är en orsak till att så många samarbetspartners väljer att engagera sig med oss. Vi vill nu göra mer för att visa på vad våra partners kan få ut av ett samarbete med oss och vad vi kan uppnå tillsammans.  ansvarsfullt.se har hjälpt oss skapa en plattform för att driva en gemensam hållbarhetsagenda och därmed kunna göra mer gott, säger Jenny Damgaard, klubbchef för FC Rosengård.

Genom att låta 35 av föreningens största samarbetspartners svara på ett antal frågor om sitt eget hållbarhetsarbete skapas ett strukturerat och lättöverskådligt underlag som föreningen kan använda för att identifiera och jämföra prioriterade områden, följa upp framsteg och vidareutveckla hållbarhetsarbetet för att, i samverkan med sina partners, få bättre genomslag.

FC Rosengård är en förening med en enorm positiv och enande kraft och vi är otroligt stolta över vårt samarbete. Vi förenas i vår syn på hållbarhet och vårt arbete med de globala målen och vi är glada över att med vårt verktyg kunna bidra till att inkludera flera i ett hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt, säger Michael Ericsson, VD för ansvarsfullt.se.

För mer information:
Michael Ericsson, VD ansvarsfullt.se, tel. 0701-75 55 50
Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård, tel. 0709-76 00 62

De senaste inläggen: