Extra årsmöte 2022

Styrelsen i FC Rosengård 1917 kallar härmed medlemmarna i föreningen till extra årsmöte. Det extra årsmötet hålls via Teams, tisdagen den 28 juni, 17:00 – 17:30.

Svensk futsal är i ett starkt tillväxtskede och för att tävla i högsta serien krävs ett allt större engagemang. Inte minst gäller detta för lag på damsidan och från Skåne med många långa bortaresor.

Hittarps IK är en stor breddförening med fokus på ungdomsverksamheten. Med sina 1,350 medlemmar, är föreningen en av Skånes allra största på fotbollssidan. Föreningens verksamhet bygger på principen så många som möjligt – så länge som möjligt, där man sätter människan först och fokus är att utbilda och utveckla alla barn och ungdomar både på och utanför plan.

FC Rosengård är en fotbollsförening från Malmö med bland annat Sveriges bästa damlag och en stor breddverksamhet. Klubben lägger lika mycket kraft och resurser på sina sociala verksamheter med fokus på jämlikhet, inkludering, ledarskap, arbetsmarknad och utbildning, som på sina sportsliga verksamheter. FC Rosengård har länge bedrivit så väl elit- som breddverksamhet inom fotboll. Tidigare i år kvalificerade sig föreningens herrlag i futsal till högsta ligan i Sverige, Svenska Futsalligan.

Föreningarna vill nu ingå samarbete runt futsalverksamheterna för att skapa utvecklande miljöer för så väl bredd- som elitverksamheterna. Hittarps damlag har under flera år coachats av Carlos Olave, som också länge varit engagerad i FC Rosengårds futsalverksamhet.

Det extra årsmötet ska besluta huruvida FC Rosengård 1917 ska överta Hittarp IK:s plats i högsta serien. Spelarna välkomnas därefter till Malmö och FC Rosengård för att på så sätt göra det möjligt för laget att fortsätta tro på sina drömmar och ta nästa kliv i sin utveckling. Carlos Olave kommer fortsätta som huvudtränre. Detta beslut skulle ej påverka FC Rosengårds befintliga damlag, då man inom svensk futsal får ha två damlag i samma förening.

För att vara röstberättigad krävs följande;

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18år
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
  • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Anmälan kommer stängas 23 juni kl. 10 pga. den administrativa hantering som följer.

Möteslänk skickas ut dagen innan mötet till de som anmält sig.

Förslag till föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Beslut om övertagande av Hittarp IK:s damlag i futsal
8. Mötet avslutas

Anmälan är stängd. 

De senaste inläggen: