Water is our most important resource.

Did you know...

we need to drink one litre of water per day?

Perspiration

When you work out and sweat, your body loses fluids.

Cheap

Tap water is 250 times cheaper than bottled water.

Littering

Plastic waste is the most common waste found in nature.

Win a match shirt signed by the first team and a visit to Kretseum with your team!

Kretseum is an exciting museum near Hyllie water tower, where you can learn about water, sewage and energy in our city. How does the water get to my tap? Where does it go when you flush it and what happens to your waste? VA SYD teaches you how it all works, and then you get to conduct your own experiments. Find out more at vasyd.se/kretseum

Enter the competition by answering the following questions:

Tap water is 300 times better for the environment than bottled water, because…

…it is locally sourced and does not require transportation.

…you can drink it straight out of your tap, no bottles need to be manufactured.

Tips for saving water

Fill up a bottle and put it in your refrigerator instead of letting the tap run to get cold water!

FC Rosengård i samarbete med VA Syd

VA SYD har tillsammans med fotbollsföreningen och samhällsaktören FC Rosengård tecknat ett treårigt samarbetsavtal som ska göra att allt fler blir hållbara (åter)vinnare.

– Samarbetet med VA SYD bygger på ett gemensamt hållbarhetstänk där vi vill göra hela FC Rosengård till (åter)vinnare. Det kommer ge oss möjlighet att skapa och visa upp miljösmarta lösningar i samhället – i våra fotbollsmiljöer på Malmö IP och på Rosengårds IP, samt hos våra samarbetsföreningar, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

Tillsammans ska FC Rosengård och VA SYD ta fram aktivitetsplaner där hållbar vattenanvändning och arbete med att förebygga avfall ligger i fokus. Vattenstationer kommer inrättas för att ge tillgång till friskt och gott kranvatten. Insamlingsstationer för urvuxna fotbollsskor och övrigt fotbollsmaterial skapar ett cirkulärt tankesätt och ger fler barn och ungdomar möjlighet att spela fotboll.

– Vi tror starkt på FC Rosengårds samhällsviktiga engagemang och drivkraft och vi vill gärna lära oss och vara en del av detta sammanhang samtidigt har vi mycket kunskap att erbjuda inom vatten, miljö och cirkulär ekonomi. Vår förhoppning är även att testa och utveckla hållbara lösningar som vi kan dela med oss av till andra föreningar och arenor, säger Magdalena Beck, förbundsordförande VA SYD.

– FN:s globala hållbarhetsmål är något vi jobbar med dagligen och är en viktig del i FC Rosengårds DNA. Genom samarbetet med VA SYD får vi en hållbarhetspartner med fokus på miljö och vatten som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på hållbarhetsmål 6 och 12, tillägger Jenny Damgaard.