Besök hos FC Rosengård

LdB FC och FC Rosengårds kansli hade på tisdagen besök av en delegation från Örebro läns Idrottsförbund.

Det informerades om LdB FC Malmö och FC Rosengårds sportsliga aktiviteter såväl som de sociala projekten som föreningarna driver.