Boost by FC Rosengård är nominerade till GötaPriset

Nu är de slutliga nomineringarna till GötaPriset 2017 klara. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De sex projekten har slutnominerats bland 468 insända bidrag.
Vinnaren av GötaPriset får motta en prischeck på 150 000 kr samt en glasskulptur av den kände glaskonstnären Kjell Engman. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november 2017.
Juryn består av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, tillträdande vd för SIQ, Lars Bäckström, fd. landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.
Läs mer om utmärkelsen, kriterierna, de nominerade bidragen och om Kvalitetsmässan på www.kvalitetsmassan.se
De sex finalisterna är:

Boost by FC Rosengård
Projektet syftar till att förbereda långtidsarbetslösa ungdomar för arbete eller studier.
Boost by FCR antar ett holistiskt synsätt i en innovativ modell. Individuellt anpassat program med tre inriktningar: arbete, studier och hälsa.
– Kontaktperson: Madeleine Timmerby, Bitr verksamhetschef, Boost by FC Rosengård
– 0766-305047, [email protected]
Nyanlända i Åre kommun skapar utveckling och mångfald i glesbygden
Genom ett kreativt och engagerat integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept som även visar sig resultatmässigt.
– Kontaktperson: Martin Söderström, Tillväxtchef, Åre kommun
– 070-2679814, [email protected]
Landsbygdsutveckling kräver helhetssyn
Genom att startat Sveriges första digitala lanthandel samtidigt som man inspirerat efterföljare i andra orter, är motorn bakom en servicepunkt med bland annat SFI-undervisning och sjuksköterskemottagning.
– Kontaktperson: Gunnar Casserstedt, VD, Kiladalens Utveckling AB
– 0730683700, [email protected]
Uppströmsarbetet
Genom ett långsiktigt, systematiskt arbete har utsläpp av miljögifter till reningsverket minskats. Resultatet är ett mycket renare slam, mindre skadliga ämnen i vattnet och en bättre miljö för örebroarna.
– Kontaktperson: Cathrin Andersson, Örebro kommun
– 076-5515043, [email protected]
Bättre miljö med smarta papperskorgar – effektivare parkförvaltning med smarta skräpkorgar
Ett hållbarhetsprojekt som lett till en minskning av soptömning med 70 procent. 153 smarta papperskorgar, som är solenergidrivna, har placerats ut i Stockholms innerstad. Papperskorgarna packar sopor själva och talar om när de behöver bli tömda.
– Kontaktperson: Anette Brifalk, Stockholm stad
– 076-1229595, [email protected]
”Humanitär hållbarhet” – värmeljus blir benprotes
Deltagarna på Daglig verksamhet Linden arbetar sedan ca 2,5 år tillbaka med återvinning av aluminium från uttjänta värmeljus. Det återvunna aluminiumet transporteras och skänks till en humanitär hjälporganisation i Thailand som tillverkar benproteser, som sedan skänks till behövande.
– Kontaktperson: Kerstin Andersson, Halmstads kommun
– 0702-18 23 80, [email protected]