Boost by FC Rosengård

boost 763

FC Rosengård startade i mars 2011 ett projekt som vänder sig till de ungdomar i Malmö som behöver ett individualiserat och skräddarsytt stöd för att komma in i arbetslivet.

Partners i projektet

malmo stad 125
eu 239

FC Rosengård startade i mars 2011 ett projekt som vänder sig till de ungdomar i Malmö som behöver ett individualiserat och skräddarsytt stöd för att komma in i arbetslivet.
För att komma in på arbetsmarknaden behöver dessa personer ett stöd som utgår från hur hela deras livssituation ser ut och som tar hänsyn till flera olika behov och förutsättningar.
Under den första tiden i projektet kommer deltagaren att delta i självutvecklande aktiviteter för att individen sedan välja antingen studiespåret eller arbetsspåret utifrån deltagarens behov och förutsättningar.
I studiespåret ges deltagaren möjlighet att läsa upp kärnämnen på gymnasie- eller grundskolenivå, samt får vägledning kring, och möjlighet att prova på, vidare studier.
I arbetsspåret arbetar deltagaren tillsammans med sin handledare för att kunna matchas mot aktuella praktikplatser eller anställningar. Projektets insatser ska leda till en ökad motivation, självinsikt, framtidstro och ett större ansvarstagande hos ungdomarna så att de till slut själva blir drivande och aktiva i att skapa en plattform för självförsörjning.
Projektet skapar möjligheter för deltagarna att stärka den egna drivkraften, utveckla sin kompetens och att kunna konkurrera om de arbetstillfällen som kan erbjudas genom arbetsgivare i föreningens och projektets nätverk.
BOOST by FC Rosengårds Hemsida