Boost by FC Rosengård ställer om – utvecklar verksamheten mot en yngre målgrupp

Under drygt tio års tid har Boost by FC Rosengård fått ut 3 150 unga Malmöbor i självförsörjning. Arbetslösheten i Malmö är fortsatt en väldigt stor utmaning, men vi ser även att det behövs stora insatser bland yngre Malmöbor. Det gäller framförallt förebyggande insatser för att minska utanförskap och kriminalitet. Alla FC Rosengårds sociala verksamheter är sprungna ur att föreningen har identifierat ett behov i samhället. Därför ställer nu Boost by FC Rosengård om delar av sin verksamhet för att bredda verksamheten och arbeta med en yngre målgrupp tillsammans med Malmö stad och Arbetsförmedlingen.   

 

FC Rosengård står på två lika stora ben – ett sportsligt och ett socialt – och lika mycket resurser läggs på de båda benen. Boost by FC Rosengård startade 2011 och har under drygt 10 års tid bedrivit en arbetsmarknads- och integrationsverksamhet riktad mot unga vuxna.  

 

Andra sociala verksamheter är bland annat Football for Life by FC Rosengård och Hattrick by FC Rosengård. Under de tio år Boost by FC Rosengård varit verksamma har en modell utvecklats med väldigt goda resultat. Denna modell kallas Boost-modellen och anpassas efter individens förutsättningar. Som Rosengårds största idrottsförening såg vi att många unga i stadsdelen inte kunde komma in på arbetsmarknaden. Men föreningen kunde hjälpa till med sina kontakter och insatser. 

 

Under årens lopp har över 3 000 ungdomar kommit ut i självförsörjning genom arbete eller studier. Boost by FC Rosengård har till största delen finansierats av Europeiska socialfonden (ESF). Eftersom ESF:s programperioder är tidsbegränsade har vi nu sökt ett partnerskap med Malmö stad, då verksamheten vänder sig till unga i Malmö. Men samarbetsformen med idéburet offentligt partnerskap (IOP) har inte visat sig möjligt utan har avslagits. På kort sikt innebär detta att Boost kommer behöva minska sin omfattning.   

 

Vi fortsätter nu dialogen med Malmö stad och Arbetsförmedlingen och har positiva signaler för framtida samarbete. Vi har även som ambition att söka nya medel via bland annat ESF i kommande utlysningar.  

 

FC Rosengård arbetar också för att ställa om verksamheten inom Boost och hoppas kunna arbeta mer förebyggande. Vi ser behovet av att möta en yngre målgrupp för att arbeta preventivt mot kriminalitet och minska utanförskap.  

 

– Vi är mycket stolta över att ha bidragit till att över 3 000 unga vuxna kommit till jobb eller studier de senaste tio åren. FC Rosengård har varit pionjärer som fotbollsförening med att arbeta med stora arbetsmarknadsprojekt, vilket är glädjande. Den ideella sektorn har stor potential vad gäller att skapa samhällsförändringar, säger Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård.  

 

– Samtliga av föreningens sociala verksamheter är sprungna ur att vi identifierat ett behov och att vi vill möta detta. Det kan handla om att många unga vuxna står utanför arbetsmarknaden, att för få flickor får chansen att spela fotboll, eller att vi har för få kvinnliga ledare inom svensk idrott. Boost by FC Rosengård har levererat fantastiska resultat, som enligt vår vetskap saknar motstycke i Sverige. Nu får vi möjlighet att ställa om verksamheten utifrån de behov som vi ser i samhället just nu och hitta nya finansieringsmöjligheter. Samhället ser inte likadant ut idag som för 10 år sedan och då vill vi titta på möjligheten att utveckla vår verksamhetsinriktning, arbeta med yngre målgrupper och än en gång använda fotbollen som ett förändringsverktyg, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.  

 

– Vi hade inte kunnat ha så bra resultat på Boost utan våra duktiga medarbetare i verksamheten. De, liksom hela FC Rosengård, brinner för att utveckla ungdomar, och ge dem chansen att tro på sina drömmar. Vi är oerhört stolta över att under 10 års tid ha skapat bättre förutsättningar för unga i Malmö och bidragit till ett hållbart samhälle. Det är självklart något vi vill fortsätta med och ser fram emot att hitta nya sätt att göra det på, säger Ann Sigvant, verksamhetschef Boost by FC Rosengård.  

 

De senaste inläggen: