Boost by FC Rosengård storsatsar på verksamhet för unga med psykisk ohälsa!

Målet med projektet är att ungdomarna ska bli självförsörjande genom hälsofrämjande, individstärkande insatser och ett nära samarbete med arbetsgivare i Malmö. Under lite mer än två och ett halvt år planeras 620 unga att ha fått stöd.
Konjunkturen i Malmö har länge varit god vilket har gjort att många unga har kunnat anställas. Trots det är det en växande grupp unga som ytterligare marginaliseras. Det är unga med ett större behov av individualiserade insatser och som har eller upplever sig ha någon form av psykisk ohälsa.Boost har mångårig erfarenhet av att stötta unga i utanförskap och kan bekräfta bilden av ett sämre psykiskt mående bland unga arbetssökande. Gruppen unga med psykisk ohälsa växer och samtidigt uttrycker arbetsgivare att de har svårt att rekrytera ny personal.
“Här tror jag att vi kommer att fylla en viktig funktion. Vi behöver vara ett stöd för de unga i hela processen. Både mot ett bättre mående och på vägen mot ett arbete. För arbetsgivarna behöver vi vara ett stöd för att handleda ungdomarna vid inträdet på arbetsplatsen men också i att utmana dem litegrann i att fundera över sina föreställningar om gruppen unga med psykisk ohälsa.” Säger Nima Mäki, en av de båda projektledarna i Match.
Match by FC Rosengård vill stötta unga i Malmö som är mellan 18 och 29 år, arbetslösa och upplever psykisk ohälsa. Projektet vänder sig framförallt till de unga i Malmö som inte mår bra just nu eller kanske har en svårighet eller diagnos som gör att de behöver extra stöd för att komma vidare till ett arbete eller börja studera.
Projektet är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, Malmö Stad och Arbetsförmedlingen.
“Det finns stora vinster för samhället när kommunal verksamhet, statlig verksamhet och civilsamhället samverkar för individens bästa.”, säger Henriikka Airaskorpi, Tf Arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Malmö.
“Projektet är en fortsättning på vår långa samverkan. Vi har identifierat en hel del ungdomar med upplevd psykisk ohälsa som skulle kunna dra nytta av projektets koncept.” fortsätter Narcis Spahovic, sektionschef Malmö stad.
 
Kontaktpersoner
Filippa Engstrand
Verksamhetschef Boost by FC Rosengård
Tel: 0766-305044, [email protected]
Nima Mäki
Projektledare Match by FC Rosengård
0766-305049,[email protected]
Anna Nettrup
Projektledare Match by FC Rosengård
0734-355741, [email protected]