Lantmannagatan 32b

21448 Malmö

På Boost utgår vi från varje arbetssökandes behov

Boost by FC Rosengård har sedan starten 2011 bidragit till att tusentals unga blivit anställda eller börjat studera efter att ha deltagit i någon av våra insatser. Vi skräddarsyr program för var och en som deltar så att de kan nå anställning eller utbildning på bästa sätt.

Vi är relationsbyggare som jobbar med hjärtat

Vi arbetar varje dag för att få se personer gå vidare stärkta i sig själva och i sin tro på framtiden. Varje individ som lämnar Boost med en känsla av att ha kommit vidare i livet oavsett om det handlar om, att ha klarat av en kurs i matte, att må bättre, att ha fått ett jobb, skapar många många olika värden, inte bara för individen.

Vår vision

Värdet för mamman som berättar att sedan hennes son fick jobb har han blivit en annan person – mycket gladare och med mer energi – och hur tacksam och glad för det hon är.

Värdet för företagaren som snabbt behövde anställa och sen får se den nya medarbetaren komma in i arbetslaget och hjälpa företaget att utvecklas.

Värdet för samhället där utanförskapet minskar, trycket på vården blir lägre, färre väljer en kriminell bana, och där ytterligare en person trivs med sitt liv och vågar tro på framtiden. Individers framgång blir vår framgång

”På Boost får du tillgång till så mycket olika kompetenser att vem som helst, oavsett bakgrund eller problem i vardagen kan få hjälp”

Vad gör vi?

Vi är en idéburen orgganisation med social inriktningg och vår idé grundar sig i tanken att det finns ett glapp i det stöd som samhället ger till de som står utanför arbetsmarknaden. Det finns jobb och det finns utbildningar med utmaningen ligger i att förbereda och motivera arbetssökande så att de framgångsrikt kan navigera bland alla dessa möjligheter.

På Boost lägger vi fokus på deltagarnas egna drivkrafter och ansvarstagande och har ett arbetssätt som präglas av engagemang och personligt bemötande. Genom att jobba med deltagarnas kompetenser och färdigheter, tillsammans med hälsa, motivation och framtidstro förbereder vi dem inför arbetslivet.

Våra löften

Vi är inkluderande – alla är välkomna och alla kan. Vi sätter individen i centrum och tror på varje människas inre kapacitet och vilja. Vi ser hela människan och ger alla en chans att utvecklas utifrån sina egna mål och drömmar.

Vi är passionsdrivna med ett varmt engagemang. Med vår passion, glöd och värme skapar vi en gemenskap, en välkomnande och varm atmosfär. Vi förmedlar framtidstro och en kraft att förändra.

Vi visar handlingskraft och skapar varaktiga resultat. Vi är målinriktade, envisa, vi ger inte upp. Genom att vi ser lösningar istället för problem, genom vårt professionella driv och genom vår breda kompetens gör vi det möjligt för människor att växa och utvecklas.

Vi inspirerar och tänker nytt. Vi utmanar och förändrar genom nya perspektiv, annorlunda infallsvinklar, idérikedom och flexibilitet. Genom nytänkande lösningar växer modet och känslan av att allt är möjligt.

Vi kopplar samman och arbetar tätt ihop med andra. Vi uppmuntrar till stärkt samverkan och att lära av varandra. Via vår flexibilitet och att vi samverkar i allt vi gör är vi en katalysator för samhällsförändring. Vi är ett viktigt komplement till det offentliga och en värdefull partner till det privata näringslivet.

Vill ditt företag vara med?

Vill du och ditt företag vara med och se till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden? Genom att stödja oss visar ni inte bara att ert ansvar och stärker ert varumärke, det är också en möjlighet att engagera er och era medarbetare i något både meningsfullt och givande. Att stödja Boost blir ett sätt att aktivt och konkret arbeta med CSR och hållbarhetsfrågor i ert företag.

Samarbeten utgår vanligtvis från ett av våra fyra tematiska omården som vi identifierat som centrala för att kunna bygga ett hållbart samhälle: Inkludering, Arbete, Jämställdhet och Hälsa. Utifrån dem och era egna intressen och värderingar sätter vi oss ner tillsammans och bygger upp ett samarbete som är relevant och givande för båda. Det kan vara att ni kommer till oss och håller en inspirerande föreläsning för våra deltagare, att vi hjälper er att utveckla ert egna hållbarhets- och mångfaldsarbete eller ett helt nytt och skräddarsytt projekt som blir möjligt tack vare er. Vi ser självklart också till att berätta om vårt samarbete genom våra kanaler och hjälper till att göra detsamma för er.

Besök vår webbplats för att läsa mer eller kontakta oss!

Vill du bli en av våra deltagare?

​Alla är såklart bra på olika saker och har olika mål i livet. Därför går det inte heller att behandla alla samma på samma sätt. Det är vi medvetna om på Boost. När du kommer till oss väljer du vilket stöd du vill ha så att de aktiviteter du deltar i anpassade för just dig. Du får en personlig vägledare som hjälper dig att göra en plan för din tid hos oss, och att sätta upp mål mål för framtiden.

Som deltagare i Boost får du själv vara med och ta stort ansvar för vad du gör när du är här. Du får också utveckla din förmåga att se möjligheter, ta initiativ, lösa problem och göra handling av dina idéer. Till din hjälp har du våra vägledare, lärare och all annan personal hos oss som peppar och pushar dig mot dina mål.

Besök vår webbplats för att läsa mer eller kontakta oss!