Projekt 97

proj 97x763

LDB FC Malmö i unik satsning för talangfulla fotbollstjejer.

Partners i projektet

IKANO Bank

4FP

För att ytterligare stärka LdB FC:s talangutveckling har LdB FC Malmö tillsammans med företaget 4FP startat ett projekt (Projekt 97) som ska utveckla en grupp talanger, samt på ett mer vetenskapligt plan fylla de luckor som finns kring kvinnlig talangutveckling.

Tanken bakom projektet är att ge unga talangfulla fotbollstjejer bästa möjliga utvecklingsmöjligheter.

Projektet omfattar 18 tjejer från klubbarna LB 07 och LdB FC Malmö och har som mål att främja unga tjejers talang, hitta rätt verktyg för att skapa en hälsosam och skadefri utveckling för unga tjejer, samt öka deras prestation på planen.

”Vår strategi är att projektet delas in tre etapper över lika många år. År ett ligger fokus på fysiken, för att till sedan koppla på fotbollen och  under år tre allt mer fokusera på de mentala aspekterna” säger Maxi Tropé som är Projektledare för Projekt 97. Till sin hjälp har Maxi bland andra Johanna Sjögren som är ansvarig för själva innehållet kring den fysiska utvecklingen.

Den 5:e mars drog projektet igång med ”fystester” på STAC, Scandinavian Top Athletic Center, i Ronneby. Detta blev en stor succé på alla plan. Flickorna blev snabbt en homogen grupp och deras intresse för det fysiska väcktes och tävlingsandan kom fram.

En perfekt professionell start på Sveriges i särklass mest professionella utvecklingsprojekt inom fotboll.

Projektet möjliggörs tack vare ett samarbete med Ikano Bank som bland annat stöttar med mentorer från företagets sida.

”Vi tycker det känns mycket spännande att få vara del av en satsning som går ut på att unga tjejer ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina talanger” säger Ikano Banks VD, Bo Liljegren.