Detta är Coach for Life

Coach for Life är en ledarskapsutbildning av, för och med kvinnor och icke-binära som är nyfikna på ledarskap och vill skapa ett mer jämlikt samhälle. En utbildning som värdesätter engagemang och tror på kraften i olikhet och mångfald. Utbildningen har som mål att skapa en plattform för hållbart ledarskap, med start i idrotten.

Mer än en utbildning

Coach for Life arbetar brett med ledarskap där teori och praktik varvas i workshops. Inom varje tema bjuds externa experter och inspirationsföreläsare in. Samverkan är nyckeln för att lyckas och därför finns flera goda möjligheter att bredda sitt nätverk, socialt som inom föreningslivet och näringslivet för framtida yrkesroll.

Fler förebilder

Syftet är att skapa fler möjligheter för unga, engagerade kvinnor och icke-binära att skapa den värld de vill leva i – genom rätt verktyg och vägen in för att påverka. Med start i idrotten för att bygga både karaktär och mod. Vilket också ger fler barn och unga möjlighet till en trygg och hållbar fritid – våra framtida ledare i sitt eget och andras liv.

Coach for Life

En ledarskapsutbildning av, för och med tjejer och icke-binära. För dig som är nyfiken på ledarskap och vill skapa en bättre värld för dig och andra unga människor.

Du som är 15–25 år är välkommen att söka. Vi gillar olikhet och ser styrka i varierande bakgrund och erfarenhet. Utbildningen är gratis för dig som deltagare och består av 8 träffar under hösten 2022. Utbildningen är användbar inom både idrott och arbetsliv. 

Du får:

  • Bredare nätverk, inom både föreningar och företag.
  • Kunskap & inspiration.
  • Examensbevis & ett attraktivt CV.
  • Vänner och minnen för livet!

Ansökan Coach for Life 2022

Tidigare deltagare

”Jag tycker att det är en oerhört lärorik utbildning som öppnar nya perspektiv på ledarskap och dess olika former. Vi inspireras till att följa våra drömmar och skapa något med de verktyg vi får och förutsättningarna vi har. Dessutom växer inspirationen för kvinnligt ledarskap – något jag anser att samhället är i behov av.”

Amra, 21.

”Tidigare så hade jag mitt fotbollsintresse mer eller mindre för mig själv, det var inte så att jag gick och träffade personer som delade detta intresse. Men genom utbildningen fick jag en chans att förverkliga det och de verktyg och föreläsningar vi haft har jag tagit med mig, tillsammans med de andra.”

Fatima, 19.

BAKGRUND

Football for Life by FC Rosengård

Sedan 2008 bedriver FC Rosengård Football for Life i Sydafrika. Vi använder fotbollen som verktyg för att skapa möjligheter och samhällsförändring till förmån för unga tjejer och kvinnor. En framgångsrik metodik har vuxit fram genom åren och vi insåg att detta också kunde hjälpa på hemmaplan i Sverige. 2020 fick vi tack vare stöd från Malmö stad möjlighet att starta upp den svenska versionen av Football for Life.

Coach for Life by FC Rosengård

Trots pandemi blev effekterna tydliga för fotbollsverksamheten på Rosengårds IP och 2022 breddar vi vårt koncept ytterligare genom att addera Coach for Life. Visionen med Coach for Life är att skapa en plattform för alla engagerade och nyfikna tjejer och icke-binära som vill vara med och skapa möjligheter för sig själv och andra unga i samhället. Genom jämlikhet, gemenskap och vinnarkultur skapar vi tillsammans möjligheter för att tro på sin dröm.

Ledarskap i olika former

Utbildningen har möjliggjort för unga engagerade kvinnor att växa som ledare inom olika roller specifika inom fotbollen såsom fotbollstränare och fotbollsdomare. Men vi har också kunnat starta upp läxhjälp för pojkar och flickor i Rosengård, samt högläsning i samband med fotbollsträning för alla barn- och ungdomslag i FC Rosengård. Andra ledare engagerar sig i egna föreningar eller har fått jobb tack vare kontakter genom utbildningen.

Älskar du fotboll?

För dig som är nyfiken eller brinner för fotboll finns det möjlighet att vidareutbilda sig till både fotbollstränare och fotbollsdomare, samt inspirationsföreläsningar inom projektledning, kommunikation & marknadsföring samt hälsa. Vi rekommenderar att starta med Coach for Life och sedan bygga på sina kunskaper. Ny ansökningsperiod för Football for Life öppnar under våren.