”Det roligaste är att få ungdomarna att växa, att se när saker händer!”

Anna Nettrup på Boost by FCR berättar om årets nya samarbete med Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, och det stimulerande arbetet med att motivera unga personer till fortsatta studier.  

Vi träffar Anna Nettrup i Boost by FCR:s spatiösa lokaler, där eftermiddagsljuset silas vackert genom de ljusa gardinerna i mötesrummet. Hon ska berätta för oss om det nya, viktiga projekt där unga ska motiveras till gymnasiestudier. Anna har jobbat på Boost by FCR sedan 2015, är vägledare och har dessutom koll på projektens olika rutiner så att allt fungerar.

– Vi på Boost by FCR har en beprövad och etablerad metod, vi arbetar med hela individen i de tre spåren med arbete, hälsa och studier. Det vi nu gör med Gymnasie- och utbildningsförvaltningen är egentligen samma koncept under ett och samma tak, fast med en ny målgrupp vilket kräver ett annat mindset, berättar Anna.

Den nya målgruppen är ungdomar mellan 16–19 år som av olika skäl inte går i skolan och inte har läst klart gymnasiet. Kort förklarat kan det exempelvis handla om ungdomar som gått ut grundskolan men valt att inte börja gymnasiet, sådana som börjat gymnasiet men hoppat av eller som gått tre år på gymnasiet utan att få ut avgångsbetyg, en bred grupp rent generellt. Ju längre tid man som ung går utan sysselsättning, desto svårare är det att komma i gång igen. Idag är det väldigt få som börjar jobba direkt efter grundskolan, utan att ha fått gymnasieexamen.

– Och kommunen har ett lagstadgat ansvar att ta reda på vad de som är under 20 år och inte går i skolan sysslar med om dagarna. En del i vårt arbete är att ta reda på vad ungdomarna gör. arbetar de, har de flyttat utomlands, gör de inget alls eller är de inskrivna på Arbetsförmedlingen? Systemen är ju inte ihopkopplade, så tillsammans med det Kommunala aktivitetsansvaret kontaktar vi ungdomar och frågar hur det går.

När Anna och hennes kollegor får kontakt så frågar de om personen behöver någon hjälp och berättar vad Boost har att erbjuda. Grundmålet är alltid att de unga ska avsluta sina gymnasiestudier eftersom man vet att det är så stora vinster kopplat till det. Att få ungdomarna att förstå det kan ibland innebära pedagogiska utmaningar.

– För oss handlar det om att se individen. Om du har gått nio år i grundskolan och hatat varenda dag och så kommer vi och säger att du ska plugga, då funkar det inte, man måste möta individen där den är. Någon vill jobba, någon vill praktisera – då hjälps vi åt med det.

Tidigare har man på Boost by FCR arbetat med personer som fått ersättning från Arbetsförmedlingen eller Malmö kommun, och som varit tvungna att ha en aktivitet. I det nya projektet är det helt frivilligt, säger Anna.

– Vi kan inte säga till ungdomarna att de måste komma till oss, allt måste ske på deras villkor, men vi ser i målgruppen att vissa är väldigt engagerade och vill vara här varje dag, de vill ha ett sammanhang och vara en del i en grupp, ha någon att prata med. Vissa kommer och säger att de vill ha ett jobb och så kommer de kanske tre gånger till oss och sen inte mer. Alla är inte lika motiverade. Men vi släpper inte taget, utan vi kollar upp, fortsätter skapa en långvarig relation, även om relationen kanske inte behöver gå ut på att man kommer till oss varje dag. Men de ska veta att det finns ett ställe dit de kan vända sig.

En vanlig dag på Boost by FCR kan bestå i att man börjar med ett möte med sin vägledare. Alla inskrivna ungdomar har en personlig vägledare som också är kontaktperson. Kanske arbetar man med att skriva CV eller diskuterar vilka mål som finns längre fram. Därefter kan det bli workshop inom studier, hälsa eller arbete.

– Vissa kommer hit tre gånger i veckan och pluggar inför ett prov, andra kommer mer sporadiskt och tränar kanske lite på hur man ska pitcha in sig inför en intervju.

Åter andra har utmaningar och behöver jobba med sin hälsa i ett motivationsstärkande program, fundera över vanor, rutiner, hur man sätter mål och tar beslut.

– Det ger en ganska mycket självkännedom, alla borde faktiskt gå en sådan utbildning menar Anna.

Låt oss ta ett exempel, om vi har en ungdom som har gått ut årskurs 9, men har inte betyg nog för att komma in på gymnasiet. Vad kan Boost göra där?
– Då kan man oftast läsa upp grundskolan, vill man läsa gymnasiet så blir vi sällan inblandade. Men har man valt att inte gå vidare, det är då vi försöker hitta motivation till att avsluta grundskolan. Vi har en kille här som kommer hit att för att läsa upp sin engelska till exempel. Han är för gammal för att gå gymnasiet, så då får vi titta på Komvux. Vi försöker helt enkelt hitta rätt studieväg. Vi har en tjej som inte får ut sina betyg från skolan, då får man börja gräva lite där. Det är inte så lätt att fixa allt själv när man är ung.

Boost by FCR har två olika projekt, totalt är cirka 80 ungdomar inskrivna. Några fler från Arbetsförmedlingen än från KAA-verksamheten. Maxtaket är 115 inskrivna ungdomar.

– Projektet med Gymnasie- och utbildningsförvaltningen är ju nytt sedan i våras och vi har inte samarbetat med den förvaltningen tidigare, så det tar lite tid att arbeta upp rutiner och relationer. De ska lära sig hur de kan använda Boost by FCR på bästa sätt.

På frågan om vad som är den största utmaningen menar Anna att det är att få projektet tillräckligt intressant för att ungdomarna ska komma till Boost by FCR frivilligt.

– I varje möte ska vi göra det tillräckligt givande, vi ska inte ha ett möte för mötets skull. När motivationen börjar tryta hos ungdomarna måste vi komma in med mycket energi. Du vet ju heller aldrig vad du möter när du bokar det första mötet med en ungdom. Det kan komma en person med autism som i princip inte säger någonting, eller en person som lägger hela sin livshistoria på bordet.

Visst, personalen på Boost by FCR blir goda människokännare och lär sig hantera de svåra frågorna, men de är också bra på att sätta gränser. När en ungdom behöver andra samtal kan de slussas vidare till Unga Vuxna där det finns psykologer och kuratorer.

– Vi är medmänniskor, men vi kan inte ta hand om någons problem och lösa dem. Vi kan däremot finnas med och följa dem till vården, men har ingen behandlande funktion. Den avgränsningen är jätteviktig.

KAA-projektet finansieras av Malmö stad och AF-projektet av Arbetsförmedlingen men alla anställda på Boost by FCR arbetar i båda projekten. Därmed kan man ha lärare med i hela verksamheten och all kompetens fördelas mellan projekten.

– Detta är ett pilotprojekt som varar fram till april 2023, sen ska det utvärderas och så får vi se om det kan fortsätta. Det är en härlig målgrupp. Det roligaste är att få ungdomarna att växa, att se när saker händer. Jag hade ett möte nu på förmiddagen med en tjej som hade varit på en arbetsintervju och fått jobb. Hon hade också planer på att kontakta CSN för att få ett körkortslån. Att se de här sakerna hända är härligt, men vi släpper dem inte, vi finns kvar och håller dem i handen.

Det är dags för fotografen att ta bilder, hon har sett att släpljuset i den tidigare brödfabrikens grafiskt stilrena trappa håller på att flytta sig, vi får lite brått. När jag frågar Anna om hon vill säga några avslutande ord funderar hon en kort stund.

– Även om jag älskar mitt jobb, så är det ett jobb som jag vill inte ska behövas, men vår roll handlar om att finnas där samhället inte räcker till. Och att arbeta med kollegor som har ett så stort engagemang är fantastiskt.

Jag var på Fryshuset och lyssnade på deras högsta chef när han sa att det är så viktigt att vi i föreningslivet håller dörrarna öppna, att man alltid är välkommen oavsett var man är eller var man kommer ifrån eller vilka förutsättningar man än har. Om inte vi håller dörrarna öppna, så finns det andra som gör det…det är precis så vi också arbetar här på Boost by FCR.

De senaste inläggen: