Ett lag, ett mål

FC Rosengård är officiell samarbetspartner till WorldPride som går av stapeln 12-22 augusti i Malmö och Köpenhamn. Jämlikhet och inkludering har alltid varit två ledord i FC Rosengårds verksamhet. Under 2021 har klubben utökat arbetet kring just inkludering.

Vi är en förening där alla står bakom och jobbar aktivt för en mer inkluderande idrott, där jämlikhet och allas lika värde är högst upp på agendan. Pride-rörelsen handlar om att med kultur, utbildning och opinionsbildning skapa ett samhälle där alla får plats oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller vem man älskar. En mer inkluderande och jämlik värld. Detta kan vi uppnå genom att arbeta tillsammans, som ett lag, mot samma mål.

FC Rosengårds engagemang runt WorldPride sträcker sig över hela året och innefattar utbildningsinsatser, sportsliga event och medverkan i WorldPrides aktiviteter. Samarbetet med WorldPride inleddes redan under hösten 2020 och när 2021 är slut kommer samarbetet ha resulterat i bland annat utbildningar, en fotbollscup och en insamling till förmån för HBTQIA+-personer.

#YouAreIncluded #FCRfamiljen

De senaste inläggen: