EU kommissionären Laszlo Andor besökte BOOST

I samma stund som stormen Sven svepte in över Skåne, fick vårt arbetsmarknadsprojekt Boost by FC Rosengård celebert besök av EU-kommisionären Laszlo Andor. Han är sedan februari 2010ledamot i EU-kommissionen med högsta ansvaret för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Under besöket fick Andor träffa projektteamet som presenterade verksamheten samt se hur deltagarna arbetade tillsammans i gruppövningar. Han fick även möjlighet att ställa frågor till två deltagare, om hur de upplever stödet de får ifrån projektet.

I en intervju med Sydnytt betonade Andor att Boost by FC Rosengård är ett ”utmärkt” exempel på ett ESF-projekt där FC Rosengård, Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet samverkar för att hjälpa ungdomar med övergången från skola till arbetsliv! Han menade att den här typen av projekt bör uppmärksammas och stöttas. EU-kommissionären publicerade även en kommentar på sin Twitter efter besöket, där han konstaterade att Boost by FC Rosengård erbjuder ett mycket bra träningsprogram för ungdomar som befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv. På FC Rosengård känner vi oss mycket hedrade över besöket och den positiva uppmärksamhet som vi fått ifrån EU-kommissionen!

Text: Filippa Engstrand

Foto: Nina Dietman