F16 Utvärdering av säsongen 2013

Hej alla spelare!
Nu när säsongen är slut vill vi ha era synpunkter på hur ni upplever att verksamheten i

vårt lag fungerar och hur ni upplever att den gångna säsongen har påverkat er som spelare. För att underlätta har vi skrivit ner några stödfrågor som ni ska besvara. Utöver dessa frågor får ni gärna fylla på med andra tankar och synpunkter.
Era tankar är viktiga för att vi ska kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt och på så vis ge era bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare.

När ni har besvarat frågorna, skickar ni era svar antingen till min mail [email protected] eller till mig på Facebook.

  1. Vad tycker du är dina styrkor och positiva egenskaper?

  2. Vad tycker du att du behöver bli bättre på?

  3. Vad tycker du att du har du förbättrat som fotbollsspelare under säsongen 2013?

  4. Vad tycker du är positivt med laget/gruppen och ledarna?

  5. Vad tycker du att laget/gruppen och ledarna bör bli bättre på?

Skriv ner minst två personliga målsättningar inför nästa säsong (vad du vill uppnå under 2014)