FC Rosengård ingår samarbete
med Blodomloppet

tillsammans med Heleneholms IF och GeBlod Skåne

Med en lång och gedigen historia av att använda fotbollen som verktyg för att skapa samhälleliga förändringar tar nu FC Rosengård ett ännu bredare grepp kring hälsofrämjande insatser. Som en del i detta ingår klubben samarbete med Blodomloppet 2023.

Blodomloppet grundades 1993 för att skapa en rekryteringsaktivitet där man kunde hitta ”framtidens blodgivare”. Den typiske Blodomloppslöparen är frisk och har en livsstil som lämpar sig för att vara blodgivare.

I Sverige behövs hela tiden nytt blod eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg och är en färskvara med kort hållbarhet. I snitt förbrukar sjukvården en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 människor behöver få blod
varje år. Blodet används till exempel vid cancerbehandling, förlossningar, olyckor och
operationer.

En av Blodomloppets viktigaste målsättningar är att bidra till en bättre folkhälsa i Sverige. Detta stämmer väl överens med FC Rosengårds mål att verka hälsofrämjande. Under 2022 hade klubben extra stort fokus på psykisk hälsa och under kommande år binder man ihop fysisk, psykisk och social hälsa och arbetar ur ett holistiskt hälsoperspektiv.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp kring hälsofrämjande insatser. I FC Rosengårds ungdomsverksamhet finns 700 barn med 70 olika nationaliteter. Det ger oss bland annat möjlighet att nå ut till fler framtida blodgivare. Genom att sprida kunskap i hela Malmö vill vi skapa ett mer jämlikt och därmed bättre Malmö, säger Jenny Damgaard, klubbchef i FC Rosengård.

Under 2023 kommer Blodomloppet att arrangeras i 19 städer, från Malmö i söder till Umeå i norr. Startskottet är just i Malmö och närmare bestämt i Bulltofta, den 10 maj. Man kan välja att delta enskilt eller i lag. Vill du promenera är det 5 km som gäller som löpare väljer du 5 eller 10km. Det erbjuds även ett Lilla Blodomloppet för de allra minsta, Specialomloppet som är ett kortare Blodomlopp för personer med funktionsvariation samt Blodomloppet på distans som riktar sig till deltagaren får hem startpaket med posten och kan delta i Blodomloppet var, hur och när som helst.

– Vi kommer att ställa upp med volontärer som en del av vårt engagemang i Blodomloppet. Vi kommer också ställa upp med ett stjärnspäckat lag i själva loppet, avslutar Jenny Damgaard.

Detta samarbete kommer att vara en del av Move by FCR som är en omfattande och långsiktig satsning av FC Rosengård. Ett helhetsgrepp för bättre hälsa – fysisk, psykisk och social – som inkluderar alla människor och områden, med start i Rosengård.

De senaste inläggen: