FC Rosengård ingår samarbete med WorldPride

Jämlikhet och inkludering har alltid varit två ledord i FC Rosengårds arbete. 2021 kommer WorldPride till Malmö och Köpenhamn och att då utöka engagemanget i HBTQIA+-frågor är en självklarhet.

Pride handlar om att belysa HBTQIA+-frågor med kultur, utbildning och opinionsbildning. Pride är också en folkfest som för med sig mycket glädje och en känsla av samhörighet till staden. FC Rosengårds engagemang runt WorldPride sträcker sig över hela året och innefattar utbildningsinsatser, sportsliga event och medverkan i WorldPrides aktiviteter. Samarbetet med WorldPride inleddes redan under hösten 2020 och när 2021 är slut kommer samarbetet ha resulterat i bland annat utbildningar, en fotbollscup och en insamling till förmån för HBTQIA+-personer.

Vi är så glada över att få samarbeta med FC Rosengård och att klubben kommer att vara en del av WorldPride 2021. En av de viktigaste sakerna för oss är att skapa en långsiktighet och hållbarhet och samarbetet med FC Rosengård säkerställer just den långsiktighet vi är ute efter. Klubbens fantastiska sociala engagemang och arbete gör att frågorna lever kvar och att kunskap sprids, säger Anna Tenfält, projektledare WorldPride 2021.

För att tydligt visa att FC Rosengård står för inkludering och allas lika värde har Pride-flaggan blivit en viktig symbol. Den har under många år varit given på bland annat kaptensbindel och hörnflaggor. Under WorldPride 2021 kommer Dam A dessutom att spela i ett exklusivt matchställ med Pride-tema. Tröjorna kommer sedan att auktioneras ut och intäkterna skänks till förmån för HBTQIA+-personer.

Att stå upp för alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Det har vi gjort varje dag i många år och 2021 gör vi det i ännu större utsträckning tillsammans med WorldPride. När vi drar på oss FC Rosengårdströjan så gör vi det med stolthet över vad klubben står för, berättar Therese Sjögran, sportchef FC Rosengård.

FC Rosengård jobbar aktivt för en inkluderande idrott – att skapa en öppenhet och förståelse för HBTQIA+-personer – både i den egna föreningen och idrotten i stort. Under 2021 kommer utbildningsinsatser att göras internt och externt via projektet Hattrick by FC Rosengård där vi har workshops kring inkluderande idrott med 17 fotbollsföreningar i hela Skåne. Ambassadör för Hattrick by FCR är Lotta Schelin.
Som en stor sportslig aktör känner föreningen ett ansvar att stå upp för att HBTQIA+-rättigheter är mänskliga rättigheter och att idrotten ska vara en plats för alla. Utbildning och diskussion är nödvändigt för att skapa förändring, förståelse och trygghet. Därför kommer FC Rosengård medverka i workshops och paneldiskussioner under WorldPride – i både Malmö och Köpenhamn.

FC Rosengårds vision bygger på att alla ska ha samma möjlighet att tro på sin dröm och allas lika värde. Vi använder fotbollen som ett verktyg för att jobba med inkluderingsfrågorna inom idrotten. Samarbetet med WorldPride känns som en väldigt bra matchning utifrån vad båda organisationerna står för, förklarar Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

___________________________________________________________________________

FC Rosengårds Pride-aktiviteter 2021

Utbildning – Inkluderande idrott
Internt i föreningen och externt mot andra fotbollsföreningar i Skåne. Ett samarbete med WorldPride, Swedbank, Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn.

Paneldiskussioner & Workshops
I samband med Sports Leader Conference i Köpenhamn och WorldPride i Malmö kommer FC Rosengård dels arrangera workshops inom områdena inkluderande idrott och kvinnligt ledarskap, dels medverka i paneldiskussioner.

Pride Cup
En fotbollscup på Malmö IP i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn, och arrangeras i samarbete med Swedbank, Sparbanken Skåne och MKB Fastighets AB. Ambassadör: Lotta Schelin.

WorldPride-paraden
FC Rosengård deltar i WorldPride-paraden i Malmö tillsammans med våra 17 samarbetsföreningar i projektet Hattrick by FCR. Ambassadör Lotta Schelin kommer också att medverka.

FC Rosengård – KIF Örebro
Under hemmamatchen mot KIF Örebro kommer FC Rosengård spela i matchställ med Pride-tema. Tröjorna kommer sedan auktioneras ut till förmån för
HBTQIA+-personer.

Vid frågor, kontakta pressansvarig Louise Eklund – [email protected].

De senaste inläggen: