FC Rosengård och iTURN inleder samarbete

Det har blivit dags att presentera nästa samarbetspartner, iTURN.
Vi frågade Barbara Wennheden, VD på iTURN; vad är er huvudsakliga verksamhet?
– iTURN arbetar med onboarding, utveckling, förändringsledning och offboarding. Vi hjälper organisationer att utveckla långsiktiga och hållbara strategier för att kunna attrahera rätt medarbetare in i organisationen. Vi erbjuder också interimslösningar samt rekrytering inom HR-området för att möta upp våra kunders behov av ett effektiv och professionellt stöd i samband med exempelvis omorganisationer, arbetstoppar, föräldraledighet eller rekryteringar.
Vidare utvecklar vi människorna i organisationen till affärsnytta för verksamheten, för att organisationen skall kunna uppnå sina mål, höja sina resultat, öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Vi erbjuder ledar- och medarbetarprogram, teamutveckling, mentorsprogram och talangprogram men även individuell coaching.
Slutligen stöttar vi organisationer som behöver avveckla medarbetare i samband med olika personalförändringar. Det gör vi med karriär/ omställningsprogram av olika längd och innehåll och på alla organisatoriska nivåer, både på medarbetarnivå och exekutiv nivå.
Finns det någon speciell anledning till att ni valt att samarbeta med just FC Rosengård?
– iTURN har valt ett samarbete med FC Rosengård eftersom det är en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubbar. Inte bara för att klubben har ett fantastiskt damlag som är rankade trea i Europa utan framförallt också för det samhällsansvar man uppvisar genom sin breda verksamhet med fokus på ungdomsarbete och social integration.
Vi uppskattar speciellt att klubbens aktiviteter består till lika stora delar fotboll som sociala projekt, både i Sverige och internationellt. Precis som vi på iTURN utmanar organisationer att arbeta utanför etablerade arbetssätt, utmanar FC Rosengård en hel fotbollsvärld i sitt sätt att arbeta och prioritera. Vi vill, precis som klubben, vara med och göra skillnad för Malmös ungdomar för en bättre framtid. FC Rosengårds samhällsengagemang utgör en förebild för alla idrottsklubbar i Sverige. Det är något vi känner stor stolthet för. Vi vill helt enkelt vara med och bidra, för en långsiktig och hållbar framtid.
Vi hälsar iTURN varmt välkomna till FC Rosengårds nätverk.