FC Rosengård och Serneke inleder samarbete

Efter ett litet uppehåll fortsätter vi att presentera våra samarbetspartners och det har nu blivit dags för Serneke.
Vi frågade Alexandra Gedda, Sales- & Marketing Manager, kan du berätta lite om Sernekes verksamhet?
– Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

– På Serneke vill vi aktivt medverka till en positiv utveckling i miljöer där människor kan trivas och växa, vilket i sin tur gynnar samhället och nästa generation, säger Alexandra.
Finns det någon speciell anledning att ni valt att samarbeta med FC Rosengård?
– Vi har främst valt att sponsra Rosengård p.g.a. Rosengårds fina sociala engagemang bl.a. Boost. Men det finns så mycket mer bl.a. man skapar en miljö där även tjejer trivs och utvecklas. 
Serneke vill förverkliga drömmar och mål och våra sponsoraktiviteter bygger på tre övergripande mål:
1. Gynna nästa generation
Vi vill vara med och hjälpa nästa generation genom att skapa rätt förutsättningar för deras ambitioner. Därför ska alla våra sponsortagares verksamheter göra detsamma.
2. Bryta ny mark
Det ligger i vårt DNA att utmana och tänka nytt. Vi vill att de aktiviteter, föreningar eller organisationer som vi sponsrar har samma ambitioner.
3. Glädje och gemenskap
Mål och prestationer får aldrig stå över glädjen i det man gör. Glädje ska vara grunden i alla våra åtagande.
Vi ser fram emot ett givande samarbete under många år framöver.