FC Rosengård vill arbeta
för barn och ungas hälsa

– blir en del av Generation Peps nätverk

Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2022, är det endast två av tio svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. FC Rosengård blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil. 

FC Rosengård arbetar med fotbollen som verktyg för att skapa ett hälsosamt och jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan.

– Under 2022 hade vi i FC Rosengård extra stort fokus på psykisk hälsa och under kommande år binder vi ihop fysisk, psykisk och social hälsa och arbetar ur ett holistiskt hälsoperspektiv, säger Jenny Damgaard, klubbchef i FC Rosengård.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och över 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

– Det är jättekul att FC Rosengård väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, det är bara tillsammans som vi kan få Sverige att må bättre, säger Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Kontaktperson
Louise Eklund, pressansvarig FC Rosengård
072-3613961
[email protected]


Om Generation Pep:
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se

De senaste inläggen: