FC Rosengård storsatsar med helhetsgrepp för bättre hälsa

Move by FCR är en omfattande och långsiktig satsning av FC Rosengård. Ett helhetsgrepp för bättre hälsa – fysisk, psykisk och social – som inkluderar alla människor och områden, med start i Rosengård.

FC Rosengård är en fotbollsförening i Malmö som strävar efter att vara bäst både på och utanför plan. Föreningens sociala engagemang är en del av verksamhetens DNA. Alla initiativ grundar sig i att vilja förbättra och motverka verkliga utmaningar som identifierats inom föreningen. Oavsett om det handlar om tjejers möjligheter att spela fotboll eller motverka utanförskap och arbetslöshet. FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan.

Move by FCR är föreningens senaste sociala verksamhet som även den är grundad i ett identifierat problem: barn och unga i dagens samhälle är allt mindre fysiskt aktiva. Livsstilsrelaterade sjukdomar som tex typ 2-diabetes ökar i samhället.

– Move by FCR är ett helhetsprogram som arbetar med olika hälsofrämjande insatser för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Med förebyggande aktiviteter och kunskap vill vi skapa förflyttningar med fokus på barn, unga och mammor, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

Ett exempel är att typ 2 -diabetes ökar oroväckande snabbt i alla åldrar. Huvudsamarbetspartner till Move by FCR är Novo Nordisk som hoppas kunna bidra till en positiv förändring i samhället och förbättra livskvaliteten för människor genom sitt samarbete med FC Rosengård och lokala samhällsgrupper.

– När vi såg det sociala hållbarhetsarbete som FC Rosengård gör så kändes det väldigt naturligt att stödja dem och de satsningar som de nu vill göra på en hållbar hälsa för barn och unga. Vi har ju redan sedan några år tillbaka arbetat med dessa frågor i ett annat partnerskaps program, som heter Cities Changing Diabetes*, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige.

I Move by FCR ingår även andra aktörer, bl a Länsförsäkringar Skåne, som alla vill vara med och arbeta förebyggande för en bättre hälsa.

– Som lokal och kundägd bank- och försäkringsaktör vill vi bidra till att Skåne är en trygg och bra region att leva och verka i. Vi har valt att stödja Move by FC Rosengård för att föreningen arbetar långsiktigt och strukturerat med att skapa social trygghet på olika sätt. Framför allt ser vi det som viktigt att fler unga blir inkluderade i föreningslivet och får stöd med det viktiga skolarbetet, säger Ingemar Helgesson, Chef Kund, Kanal och Kommunikation, Länsförsäkringar Skåne.

FC Rosengård vill sprida kunskap, där behovet är som störst, om hur fysisk aktivitet och en aktiv livsstil kan vara avgörande. Detta kommer bl.a. göras genom följande aktiviteter med fokus på barn och unga:

  • Ungdomsverksamhet med 700 barn – Varje vecka bedriver FC Rosengård ungdomsverksamhet för drygt 700 barn som representerar drygt 70 olika nationaliteter. I denna verksamhet är det inte bara barnen och ungdomarna som kan nås av information och kunskap, utan även deras föräldrar.
  • Generation Pep– Genom att FC Rosengård blivit en del av Generation Peps folkrörelse kommer FC Rosengård genomföra olika aktiviteter kopplat till främjandet av fysisk aktivitet för barn och unga. Läs mer här.
  • Blodomloppet – Genom klubbens engagemang i Blodomloppet vill FC Rosengård belysa behovet av en hälsosam livsstil och behovet av blod i vården. Målet är att nå ut till fler framtida blodgivare och att genom kunskapsspridning i hela staden skapa ett mer jämlikt och därmed bättre Malmö. Läs mer här.
  • Högläsning – 2021 startades en satsning på högläsning där ungdomsledare varje vecka läser högt tillsammans med föreningens yngsta barn, samtidigt som det bjuds på mellanmål. Genom Move by FCR kommer ytterligare högläsningsaktiviteter adderas på och på så vis stimulera fler barns läskunnighet och läsförståelse.
  • Läxhjälp – Varje vecka genomförs läxhjälp på Rosengårds IP för barn som går i högstadiet och i gymnasiet för att säkerställa att de får en god utbildning och söker sig vidare till fortsatta studier eller arbete.
  • Spontanfotboll – Idag samverkar FC Rosengård med tre skolor i Rosengård där ledare finns på plats och håller i fotboll på rasterna, ser till att alla får vara med och att det är en positiv, tillåtande plats. Genom Move by FCR kommer fler skolor i stadsdelen att aktiveras. För att inkludera fler barn och unga i stadsdelen kommer även spontanaktiviteterna utökas för att göra trösklarna till fysisk aktivitet och positiva sociala kontexter ännu lägre.
  • Nattfotboll – Innan pandemin arrangerades nattfotboll i Rosengårds Sporthall på fredags- och lördagskvällar. Varje kväll kom ca 60–70 unga killar och deltog i sociala, positiva sammanhang. Tack vare Move by FCR kommer nattfotbollen åter kunna startas upp och engagera en målgrupp som annars är väldigt attraktiv för kriminella nätverk.
  • Arbete och studier – Även föreningens arbetsmarknadsprogram Boost by FCR, där man kan få hjälp med att söka arbete och studier, kommer involveras i Move by FCR.

*Cities Changing Diabetes är ett globalt partnerskapsprogram initierat av Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen. Projektet startades 2014 av Novo Nordisk, University College London och Steno Diabetes Center i Köpenhamn.

Totalt ingår idag 45 städer från fem kontinenter i Cities Changing Diabetes.

Flera samarbeten och initiativ inom CCD kopplar också till relevanta globala agendor såsom livsmedelssystem (EAT), övervikt och obesitas hos barn (UNICEF), klimatförändringar (C40) och stadsplanering (Gehl).

Sverige
I november 2019 blev Malmö den svenska staden i det globala programmet Cities Changing Diabetes. Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne arbetar tillsammans med programmet.

Mer information om Cities Changing Diabetes:
https://www.citieschangingdiabetes.com

De senaste inläggen: