FC Rosengård utbildar kvinnliga ledare i ny satsning

Jenny Sjöstrand har ett spännande och kreativt arbete. Hon är projektledare för Football for Lifes Sverigesatsning som syftar till att utbilda fler kvinnor till ledare – en bristvara inom både fotboll och andra idrotter. Här berättar hon om första kullen ledare som snart är klara med sin utbildning i FC Rosengårds regi.

Låt säga att du är en tjej som är mellan 20 och 25 år, du brinner för ledarskap, jämlikhet och för att göra skillnad men du är inte engagerad i en idrottsförening. Vem vänder du dig till då för att utbildas och utvecklas?

– Ja, det undrar jag verkligen! Tänk så många som aldrig fått frågan. Vi har faktiskt inte råd att inte fråga, säger Jenny Sjöstrand med starkt eftertryck.

En text kan lätt bli platt och förlora de nyanser som gör att man upplever drivet och engagemanget hos intervjupersonen. Den som skriver dessa rader hoppas dock att Jenny Sjöstrands engagemang lyser igenom raderna, som en fyrbåk av möjligheter och framtidstro – och som ett faktiskt bevis på att det går att göra skillnad. Vi låter Jenny få ordet.

– Vi har ju bedrivit Football for Life i Sydafrika sedan 2008. Där använder vi fotbollen som ett verktyg för att stärka unga kvinnor och tjejer. Det har växt till en jättestor verksamhet där man idag har seriesystem, turneringar, akademier och ledarskapsutbildningar. Det rullar på och växer hela tiden. Men de senaste åren har vi sett att vi i Sverige står för liknande utmaningar. Såklart har vi kommit en längre bit på väg om man tittar på seriesystem och att vi har befintliga föreningar med tjejer som spelar och är ledare. Men man ser att tjejer slutar spela fotboll tidigt och man ser att det är färre tjejer och kvinnor som är ledare och domare.

ATT det är så är otvetydigt, VARFÖR det är så får framtida forskning utvisa. Men statistik visar att snedfördelningen är känd. Idrotten speglar ju samhället och i samhället i stort finns det fler män än kvinnor på ledande positioner. Dessvärre ligger idrotten ännu längre efter än bolagsstyrelserna.

– Det blir en ond cirkel om tjejerna försvinner tidigare, då ser de ju inte någon förebild på planen. Det är svårt för en tjej att se sig själv som ledare om man aldrig haft eller sett kvinnor i dessa positioner.

Vi behöver inte gå så långt för att verifiera denna fakta på elitnivå. Av de tolv lagen i OBOS Damallsvenskan har endast två kvinnor som tränare.

För två år sedan när Jenny Sjöstrand började arbeta i föreningen så var det störst fokus på Rosengårds IP, att få fler tjejer att spela fotboll i den kontexten. Där var det väldigt många pojkar i verksamheten på fotbollsplanerna men ytterligt få tjejer. Föreningen började då se över hur man bedrev verksamheten. Hur såg det ut under skolbesöken?

– Om det är en man som kommer och bjuder in till fotbollsspel så kanske det är mest pojkar som kommer till träningen. Så jag gav mig ut på skolorna och sa: ”Kom och spela med oss!”. Vi sänkte trösklarna, tog bort alla hinder. Det var gratis och det var bara att komma, berättar Jenny Sjöstrand.

Besöken fick väldigt fin respons. Vid de första tillfällena kom över 80 tjejer till spontanfotbollen och därefter var det fortsatt höga siffror på deltagandet i aktiviteterna. Det visade sig att det var precis så som Jenny Sjöstrand hade trott – tjejerna ville röra på sig och spela fotboll på trygga platser som föreningen skapat. Då uppstod dock ett angenämt problem – det behövdes fler ledare.

– Ja, vi behövde verkligen ledare, så att vi inte skulle tappa de här barnen utan få möjlighet att behålla dem långsiktigt i föreningen. Det hände mycket då i samma veva och i höstas kunde vi, tack vare stöd från Malmö stad, starta upp en svensk version av Football for Life. Vi valde då att satsa på frågan som är viktigast idag och det är ledarskapsutbildning.

Jenny Sjöstrand är noga med att poängtera att det är just en ledarskapsutbildning och inte en fotbollstränarutbildning.

– Inom ramen för grundkursen i fotbollstränarutbildningen har man fokus på fotbollen, vilka övningar som ska vara bra för vilken åldersgrupp. Dit kommer ju oftast personer som kanske är eller har varit spelare och som så att säga har fotbollen med sig redan. Där hinner man inte prata så mycket om de mjuka värdena. När du är ungdomstränare och ledare så jobbar du ju med barn. Och barn är barn, inte små vuxna. Det är viktigt att få pedagogiken anpassad till barnen så att man inte kör samma retorik som man kör med vuxna spelare.

Dessa mjuka värden vill föreningen komma åt. Därför har man fokuserat på ledarskap och att skapa motivationsmiljö i utbildningen. Det har handlat om bland annat pedagogik, konflikthantering och sexuella trakasserier utifrån att fotbollen kan vara en manlig arena med ett speciellt språk och jargong. Därefter kan deltagarna addera svensk fotbolls Tränarutbildning C och domarutbildning, vilket också erbjuds inom ramarna för Football for Lifes ledarskapsutbildning. Avslutningsvis sammanfattas utbildningen med workshops inom administration och projektledning.

Det fanns 30 platser på utbildningen och det kom fler ansökningar än det fanns platser.

– Vi tänkte likadant som vi gjorde med spontanfotbollen, vi sänkte trösklarna. På så vis har vi fått in en grupp med kvinnor mellan 15-25 år med stor bredd. I gruppen finns det någon som har spelat fotboll, någon har aldrig spelat. Några har varit ledare i andra idrotter eller föreningar. Gemensamt för dem är att alla brinner för jämställdhet och ledarskap och de kommer från hela Malmö.

Utbildningen sträcker sig över ett år med ett antal olika träffar under vägen. Det kostar ingenting att vara med, men deltagarna investerar sin egen tid och sitt engagemang. Med tanke på hur det senaste året sett ut har utbildningen till stora delar varit teoretisk och genomförts med digitala verktyg. Jenny Sjöstrand berättar att det har fungerat väl, mycket tack vare engagemanget bland deltagarna. Grundidén är annars att varje utbildningstillfälle ska bestå av hälften teori och hälften workshops där deltagarna själva jobbar med olika case. Det följs upp med praktik, då de ska hålla i olika träningstillfällen. I projektet har man samverkat med SISU, Malmö Universitet och Tjejer i förening.

– Vi har också jobbat med värdegrunder och tittat på hur en förening är uppbyggd. Det är inte alla sådana delar som man fått med sig även om man spelat fotboll i 20 år. I gruppen finns det många olika erfarenheter och bakgrunder, men samtidigt en gemensam nämnare som gör det spännande och inspirerande. Det finns en hunger, ett intresse och en drivkraft att ta del av de här ämnena och träffa likasinnade och dela med sig av erfarenheter. Vissa som har varit ledare och upplevt saker i praktiken, har kanske känt sig väldigt ensamma. Nu kan man lyfta det i gruppen och ventilera hur man gör i olika sammanhang.

”Examenstillfälle” blir det i augusti när en Summer Camp för barn ska planeras och genomföras i Rosengård och där kommer deltagarna att agera ledare. Tanken är såklart också att ledarna ska lotsas in i befintliga och kommande lag i föreningen i sina nya roller, men också andra föreningar och idrotter. En ny utbildning planeras börja till hösten och det går bra att anmäla intresse redan nu.

Jenny Sjöstrand vill lyfta alla som gått den första utbildningen.

– Det har varit fantastiska deltagare med stort engagemang och tro på framtiden. Tillsammans med min kollega Jessica Stegermaier håller jag på att starta upp en ny omgång av fotbollsskola på Rosengård med både pojkar och flickor i åldrarna 5-7 år och där har vi redan engagerat några ledare från Football for Life-utbildningen.

De senaste inläggen: