FC Rosengård utbildar unga tjejer inom fysisk och psykisk hälsa

I efterdyningarna av pandemin är den ständigt aktuella frågan om psykisk hälsa mer aktuell än någonsin. Det kommande året har psykisk hälsa därför en central plats i Hattrick by FC Rosengård.

Hattrick by FC Rosengård är ett program som erbjuder utbildning och inspiration för tjejer i åldrarna 12-15 år från fotbollsföreningar i hela Skåne.

Programmet består av tre delar. Första delen är inspirationsträningar och fotbollsclinics som leds av FC Rosengårds elittränare och A-lagsspelare. Andra delen är ett kunskapspaket. Tidigare års teman har varit träning kopplat till menstruation, träning kopplat till nutrition, samt inkluderande idrott. 2021/2022 kommer kunskapsdelen vara inriktad mot psykisk hälsa och genomföras i samarbete med Aldrig Ensam. För fjärde året bidrar också Swedbank och Sparbanken Skåne med en del om ung ekonomi. Tredje delen kommer bestå av Hattrick Cup där de deltagande lagen möter varandra i en fotbollscup på Malmö IP.

Var sjätte person i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande och många mår dåligt i det dolda. Syftet med att ha psykisk hälsa som tema i kommande års arbete med Hattrick är att sprida information och kunskap för att bryta tystnaden och alla tabun inom området. Alla kan drabbas – antingen själv eller som anhörig. Mottot för Aldrig Ensam är att ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet – därför måste vi börja våga prata om det. Förutom föräldrar och andra närstående vuxna är skolan och föreningslivet viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tillsammans med organisationen Aldrig Ensam kommer vi att belysa psykisk hälsa och hur fysisk aktivitet både kan vara förebyggande och ett verktyg för att skapa förändring.

”I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv – fyra människor varje dag. Det är tragedier som går att förhindra. Vi behöver utbilda människor inom psykisk ohälsa för att kunna hjälpa både oss själva och anhöriga. Det saknas information i skolorna, därför ser vi möjligheten att utbilda barn och ungdomar via föreningslivet i stället. Vi är otroligt glada och stolta över vårt samarbete med FC Rosengård och hoppas kunna hjälpa många unga tjejer att förstå sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa samt ge konkreta verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Tillsammans kommer vi skapa skillnad, en skillnad som kan rädda liv.”
– Charlie Eriksson, grundare Aldrig Ensam

Hattrick by FC Rosengård arrangeras i år för fjärde året i rad. Grundfinansieringen kommer från Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn, och arrangeras i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne.

”Att lyfta upp, diskutera och öka kunskapen kring psykisk ohälsa bland unga är en av vår tids viktigaste frågor. Föreningslivet med sin positiva kraft, frivilligt deltagande och mer neutrala plattform, kan skapa andra förutsättningar än t.ex. skolan för att våga berätta hur man mår, samt för omgivningen att kunna fånga och tolka signaler. Vi är stolta över att stödja Hattrick by FC Rosengård igen och även i det här sammanhanget kopplar vi på kunskap om privatekonomi för ungdomar. En sund ekonomi, oavsett var i livet man befinner sig, är en viktig del i att må bra.”
– Ann-Sofie Bramell, Swedbank

Hattrick kommer att pågå från oktober 2021 till augusti 2022. Kontakta [email protected] vid frågor.

De senaste inläggen: