FIFA Coach Mentorship Programme

FIFA satsar på kvinnligt ledarskap genom att starta ett mentorsprogram som inleddes igår i Zürich. Programmet pågår ett år och innefattar att adepterna på kursen tilldelas var sin mentor.
Över 80 kvinnor sökte till programmet och 20 deltagare valdes ut. Deltagarna parades sedan ihop med sina mentorer.
Från FC Rosengård deltager Malin Levenstad i programmet. Hon tilldelades igår mentorn Kay Cossington, som är chef för engelska förbundets utvecklingslag.
Här är adepterna:


Här är mentorerna:


Läs mer om programmet på FIFA’s hemsida.