Föreningsinformation

LdB FC Malmö och FC Rosengård ändrar namn.

Vid ett extra årsmöte i går röstade medlemmarna i LdB FC Malmö för en namnändring av föreningen till FC Rosengård.
Det nya namnet går nu på remiss till SkåneIdrotten och sedan vidare till RF och Svenska Fotbollsförbundet för att slutligt godkännande. När den processen är klar genomförs namnbytet formellt. Vidare röstade medlemmarna i FC Rosengård för en namnändring från FC Rosengård till FC Rosengård 1917 och processen är den samma. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom och den nya styrelsen ser ut på följande vis:

Håkan Wifvesson, Ordförande

Mathias Bönnemark

Annette Johannesson

Kenny Jönsson

Johan Glennmo

Inger Nilsson

Dzijat Redzep

Daniel Persson

Fredrik Bogren

Greg Dingizian

Per Tryding

Karolina Westberg

Anna Nystedt

I FC Rosengård fortsätter arbetet med klubblogo och grafisk profil. Resultatet kommer att presenteras i början av 2014.
Vid frågor vänligen kontakta klubbdirektör Niclas Carlnén 0760 – 243304