Detta är Football for Life

Football for Life drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Fotbollsprogrammet grundades på den sydafrikanska landsbygden 2008 och under 2020 startades en svensk version av Football for Life upp, med start i Rosengård.

Mer än fotboll

Football for Life arbetar brett med ett holistiskt hälsoperspektiv, där så väl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan sätts i centrum. Projektet ger så mycket mer än fotbollskunskap, men det är fotbollen som blir verktyget för att skapa förändringar.

Fler tjejer!

Genom Football for Life får allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Det skickar bl a tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts de traditionella könsrollerna. Football for Life hjälper till att bryta dessa inarbetade mönster.

Football for Life Sydafrika

När Football for Life startade 2008 fanns verksamheten vid 40-talet skolor i det sydafrikanska distriktet uMkhanyakude. Idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet, detta tack vare ett nära samarbete med lokala strukturer så som Sydafrikas motsvarighet till utbildnings- och fritidsförvaltningen samt South African Football Association (SAFA).

Football for Lifes fotbollsprogram ger allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Det skickar bl a tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts de traditionella könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika – Football for Life hjälper till att bryta dessa inarbetade mönster.

För att skapa en hållbarhet och lokal överlevnad av Football for Life är ledarna och deras ledarskap en nyckelfråga. Genom att utbilda fler kvinnliga ledare i gör vi det möjligt för fler tjejer får ta del av fotbollen i sin lokala hemmiljö.

Totalt har Football for Life se senaste åren utbildat 57 kvinnliga tränare, 39 administratörer och 41 domare. Vårt tränarnätverk består nu av drygt 150 kvinnor som vill engagera sig i olika roller inom damfotbollen i distriktet.

Helt avgörande för våra framgångar och utvecklingen av Football for Life i Sydafrika har bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke varit. Veidekke var huvudsamarbetspartner till Football for Life mellan 2010 – 2020 och har bidragit till att utveckla verksamheten så väl kunskapsmässigt som ekonomiskt. 2015 invigde Football for Life sitt helt unika damfotbollsutvecklingscenter intill Masibonisane High School. Centret finansierades av Veidekke. I damfotbollscentret anordnar Football for Life idag träningsläger, tränarutbildningar, work shops mm. Fotbollscentrat innefattar utbildningslokaler, omklädningsrum, sovsalar, kök, kontor mm.

Football for Life Sverige

Vi ser många likheter mellan de utmaningar vi ställts inför i Sydafrika under många år, med de vi står inför i Sverige. Endast två av 10 barn uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Allt färre tjejer är fysiskt aktiva och allt färre är engagerade i föreningslivet. Likaså slutar fler tjejer att spela fotboll i en tidigare ålder, och fördelningen av antal kvinnor och män bland ledare och domare är extremt snedfördelad. För att möta denna utmaning kan vi ta med oss många av de erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss genom åren i Sydafrika.

Tack vare stöd från Malmö stad kunde en svensk version av Football for Life startas upp hösten 2020. Steg 1 av Football for Life Sverige har varit att skapa ett ledarskapsprogram som riktar sig till unga kvinnor i åldrarna 15-25 år. Detta är tjejer med ingen eller marginell erfarenhet av fotboll eller annan idrott, men som brinner för jämlikhet och ledarskap.

Vi vill engagera fler unga kvinnor till vårt ledarskapsprogram för att skapa kompetenta och trygga förebilder på planen med strävan att locka fler tjejer till fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid. Delaktighet är ett nyckelord, där deltagarnas eget engagemang uppmuntras med workshops och diskussioner. Teori varvas med praktik inom ämnen som pedagogik, konflikthantering, sexuella trakasserier, jämställdhet, och värdegrundsarbete. Externa föreläsare från RF/SISU Skåne, Malmö universitet, och Tillsammans i förening har bidragit med sin kompetens.

Grundidén är att jobba med att sänka tröskeln till idrott för barn och unga genom att hitta nya former för fotboll och fysisk aktivitet, och sprida kunskap om hur man kan arbeta för en jämlik idrott. Likaså vill vi sänka trösklarna för att bli en ledare genom att välkomna unga kvinnor med olika bakgrund, åldrar och erfarenhet, och skapa trygga miljöer att verka och växa i. Lyckas vi, kommer det att spilla över på hela Idrottssverige. Utmaningarna är desamma, tillsammans hittar vi metoderna.

”Football for Life gör verkligen skillnad och skapar möjligheter och förverkligar drömmar för väldigt många fotbollsspelande tjejer i Sydafrika. Football for Life är det enda i sitt slag, inte bara i Sydafrika, utan i hela Afrika.”

Fran Hilton Smith, Technical Director Women’s Football SAFA National.

”Unga tjejer som ledare och förebilder är avgörande för att vi ska kunna locka tjejer till idrotten och skapa trygga miljöer för unga tjejer. Det är glädjande att vi tillsammans med FC Rosengård kan visa att vi med handling och inte bara vackra ord stöttar tjejidrotten”

Ewa Bertz (L), ordförande för fritidsnämnden.

Tack för ert stöd!

Huvudpartner till Football for Life i Sydafrika är Kundpartner Syd AB.

Programmet är i ständigt behov av stöd från företag och privatpersoner. Vill du bidra till att fler tjejer får en meningsfull fritid, bättre självkänsla och starkare ställning i samhället? Swisha 123 576 58 21.