Football for Life – 10 år

I år firar FC Rosengårds samhällsprojekt i Sydafrika, Football for Life, 10 år. Football for Life arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga sydafrikanska tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.
Genom Football for Lifes fotbollsprogram får allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Det skickar bland annat tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts de traditionella könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika. Football for Life hjälper till att bryta dessa inarbetade mönster.
– Det är fantastiskt att se attitydförändringen till tjejer som spelar fotboll, men också att se förändringen i tjejernas attityd. Vår verksamhet ger tjejerna ett mod att ta plats och stå upp för sig själva, i en miljö där de inte från början förväntas vara. Det är stort. Lika stort är att Football for Life är ett program där nya drömmar föds – drömmar om landslag, proffsspel och framgångsrika civila karriärer, säger Football for Lifes verksamhetsansvariga Anna Nyman, som varit bosatt i Hluhluwe sedan 2008 och driver verksamheten kontinuerligt framåt.
Football for Life arbetar brett med ett holistiskt hälsoperspektiv, där så väl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan sätts i centrum. Projektet ger mycket mer än fotbollskunskap, men det är fotbollen som blir verktyget för att skapa förändringar.
– FC Rosengård är mycket stolta över Football for Life. FC Rosengårds vill skapa förändring till ett rättvist samhälle och därför tar vi mångfald, jämlikhet och inkludering på fullaste allvar. I Sverige och Sydafrika precis som på de flesta ställen i hela världen har vi en lång resa att göra. Det finns såväl stora skillnader men även likheter i våra kulturer. Det finns stora utmaningar men också möjligheter. Vi ska ta vara på möjligheterna att lära av varandra för utveckling och framgång. För varje individ vi kan utveckla till att genuint stå för våra värderingar är långt viktigare än att vinna en fotbollsmatch. Tillsammans är vi starka och vår energi för ett rättvist samhälle tar aldrig slut. Vill rikta ett stort tack till alla som engagerar sig för Football för Life, säger Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård.
Det har hänt väldigt mycket under de 10 år Football for Life varit verksamma i Umkhanyakude, i nordöstra delarna av Sydafrika. Vi vill lyfta några avgörande händelser.
Har byggt ett unikt damfotbollscenter
Football for Lifes verksamhet har utvecklats kontinuerligt sedan den drog igång 2008. Hösten 2015 nådde vi en viktig milstolpe då vi invigde Football for Lifes helt unika damfotbollscenter intill Masibonisane High School. Centret finansierades av det skandinaviska bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolaget Veidekke, som haft ett stort och avgörande engagemang i Football for Life sedan 2010.
– På Veidekke arbetar vi ständigt med våra värderingar och frågor inom mångfald, jämlikhet och inkludering ligger ständigt högt upp på agendan. Detta är frågor som även FC Rosengård brinner för så väl i Sverige som i Sydafrika. Vi är väldigt stolta över att vara en del av Football for Lifes arbete med att bryta invanda mönster och vad tjejer anses ska göra eller ej, säger Marie Hellman, som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor inom Veidekke.
I damfotbollscentret anordnar Football for Life träningsläger, tränarutbildningar, domarutbildningar, work shops, m.m. Fotbollscentrat innefattar bland annat utbildningslokaler, omklädningsrum, gym, sovsalar, kök och kontor. Veidekke har bidragit såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt till byggnationen.
Lokal förankring – tack vare en involverande arbetsmetodik
Att Football for Life lyckats nå sådana framgångar under dessa 10 år beror i mångt och mycket på att vi ständigt arbetar tillsammans med de lokala strukturerna och använder oss av en involverande arbetsmetodik. Detta arbetssätt tar längre tid, kräver tålamod och långsiktighet, men det skapar också hållbara förändringar över tid. Att en liten förening som FC Rosengård har haft detta tålamod och valt att lägga resurser på detta arbete visar vad föreningen står för – att man ska våga tro på sin dröm, oavsett om det är en fotbollsdröm i Hluhluwe, i Rosengård eller en jobbdröm i Malmö. Det är detta som gör FC Rosengård till en unik förening.
– Nyckeln till att verksamheten är där den är idag är ovärderlig guidning in i systemet av Star for Life och sedermera kollegor i vår damfotbollskommitté samt vägledning av personliga mentorer. Med deras hjälp har vi uppnått såväl föräldrars stöttning för sina idrottande döttrar som erkännande på både provinsiell och nationell nivå. Tack vare vårt fantastiska damfotbollscenter har verksamheten tagit ett enormt steg och vi har nu ett ansvar att fortsätta att utveckla vår verksamhet så att våra spelare, ledare och domare kan fortsätta tro på sina drömmar, avslutar verksamhetsansvariga Anna Nyman.
Female Coach Development Program – för fler kvinnliga ledare i både Sydafrika och i Sverige
Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt under de 10 år som Football for Lifes verksamhet bedrivits i Sydafrika. Behovet av kvinnliga tränare har de senaste åren varit överhängande, både för att skapa en hållbarhet runt tjejfotbollen, men också för att säkerställa säkerheten för alla aktiva utövare.
Tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen har vi kunnat starta upp en storsatsning ledarskapsprogrammet Female Coach Development Program. I detta program kommer vi totalt utbilda 60 kvinnliga ledare i Sydafrika och 15 kvinnliga ledare i Rosengård.
Vi ser idag många likheter mellan de utmaningar vi ställs inför i Sydafrika och de vi ställs inför i vissa stadsdelar i Sverige där tjejerna i en högre grad förväntas fylla en roll i hemmet och där fritidsaktiviteter är till för killarna. Tjejerna förväntas ta hand om syskon, hjälpa till med sysslor i hemmet och inte engagera sig i fritidssysselsättningar. Den svenska satsningen görs i samarbete med Tjejer i förening.
– Att vi fått denna möjlighet att även introducera Football for Life och vårt ledarskapsprogram i Sverige känns oerhört spännande för framtiden, säger Jenny Damgaard, projektledare för Football for Life.
 
För ytterligare information kontakta:
Jenny Damgaard, projektledare Football for Life              0709-76 00 62         [email protected]