Football For Life

Ldbfcforlife 700

2007 startade FC Rosengård, Star for Life och World Village of Women Sports CSR-programmet Football for Life – Fotboll som räddar liv.

Visionen med Football for Life är att med fotbollen som verktyg ge unga kvinnor i Sydafrika en möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet. Något som bidrar till att de i högre utsträckning kan ta ansvar för sina liv. På så sätt kan HIV hindras från att spridas ytterligare, detta i en del av världen där AIDS-relaterade sjukdomar fortfarande skördar många liv.

När verksamheten startade, 2007, fanns Football for Life vid 40-talet skolor knutna till Star for Lifes utbildningsprogram. Idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet Umkhanyakude, detta tack vare ett nära samarbete med lokala strukturer så som South African Football Association (SAFA) och Sydafrikas motsvarighet till utbildningsförvaltningen.

– Football for Life är det enda i sitt slag, inte bara i Sydafrika, utan i hela Afrika, säger Fran Hilton Smith, Technical Director Women’s Football SAFA National.

Bakgrund

Idén till Football for Life föddes i samband med att LdB FC Malmö (nu FC Rosengård) bildades i april 2007. En helt ny förening hade då bildats och ett nytt varumärke hade skapats. Detta varumärke behövde fyllas med kärnvärden som LdB FC Malmö kunde stå för. Föreningen fastnade ganska snabbt vid ordet omtankeoch kom då i kontakt med organisationen Star for Life som nyligen hade startat ett utbildningsprogram vid ett antal skolor i Sydafrika. Star for Life driver ett unikt program för att begränsa spridningen av HIV bland unga människor i södra Afrika.  Visionen är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar, samt stödja dem i att leva ett liv utan aids. Idén är att stärka skolelevernas självförtroende och självkänsla med avsikten att direkt eller indirekt skapa mer positiva attityder till livet, vikten av utbildning, öka kunskapen om hiv/aids samt motivera till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende.

– Star for Life har idag ca 100 000 elever i sina skolor i Afrika. I vårt arbete är unga kvinnor särskilt prioriterade. LdB FC Malmö har sedan flera år tillbaka arbetat med att utveckla damfotbollen i Sydafrika på de skolor vi verkar. Det gläder oss mycket. Genom vårt gemensamma projekt ”Fotball for Life” kommer LdB FC Malmö och Star for Life tillsammans med World Village of Women Sports att ytterligare fördjupa vårt samarbete framöver. Detta betyder väldigt mycket för arbetet på våra skolor, säger Star for Lifes generalsekreterare Sam Olofsson.

Med fotbollen som verktyg

Under Apartheidtiden tilläts den färgade befolkningen endast att samlas i grupp i kyrkan eller på fotbollsplanen. I ett patriarkalt samhälle, där kvinnans plats var i hemmet, var det självklart bara männen som deltog i dessa inofficiella möten. Detta tankesätt lever i mångt och mycket fortfarande kvar på den sydafrikanska landsbygden. Flickorna umgås i det egna hemmet samtidigt som de ska ta hand om sina åtaganden i hemmet.

Genom Football for Lifes fotbollsprogram får allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Detta skickar tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts även de traditionella könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika, dessa inarbetade mönster hjälper Football for Life till att bryta. Detta leder i sin tur till diskussioner och med detta byggs tjejernas självkänsla och självförtroende upp. Genom att arbeta med skolcoachernas medvetenhet och arbetssätt ges tjejerna en tro på sina drömmar och sin framtid. Allt detta med fotbollen som verktyg.

– Ledarna och deras ledarskap har varit nyckeln till framgångarna. I dagsläget har vi utbildat ca 300 ledare. Att skapa en utvecklande miljö där varje individ får chans att växa som människa är vad vi enträget strävar efter. En trygg person fattar bättre beslut i livet, här kan det rädda liv, säger Anna Nyman, programledare för Football for Life, bosatt i Sydafrika sedan februari 2008.

Programmet arbetar brett med tre huvudområden: tränarfortbilning, spelarutveckling och tävlingsverksamhet. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och nästa steg är att hitta en samlingspunkt för verksamheten samt att stötta uppbyggnaden av ett seriesystem både för skol- och klubblag.

– Vårt framgångsrika talangutvecklingsarbetet har lett till att vi nu kan skicka spelare till landslagsuttagningar. Vi har även insett att vi har en stor roll att spela för utvecklingen av idrott i allmänhet, särskilt för kvinnor. Detta gör vi genom att vara aktiv part av idrottsförbundets strukturer och verka i nära samarbete med Department of Sport & Recreation och SAFA, berättar Anna Nyman.

Partners for life

Verksamheten i Sydafrika drivs av LdB FC Malmö, Star for Life och World Village of Women Sports.

FC Rosengård (f.d. LdB FC Malmö arbetar med att förverkliga ungdomars drömmar. Detta inte bara på fotbollsplanen utan även i större sammanhang.

 – FC Rosengård har under lång tid drivit sina verksamheter med ett stort socialt engagemang. Genom flera olika projekt i Sverige och inte minst genom Football for Life i Sydafrika kan vi hjälpa till att skapa ett jämlikare samhälle. Att ge unga människor lika möjligheter att förverkliga sina drömmar är mycket viktigt för oss, säger FC Rosengårds klubbdirektör Niclas Carlnén.

Spelarna i FC Rosengård är ambassadörer för Football for Life. Målvakten Thora Helgadottir har besökt verksamheten i Sydafrika:

– Efter att ha varit i Sydafrika och sett arbetet själv, är jag väldig stolt över att vara delaktig i arbetet som ambassadör. Tjejerna visade en enorm glädje över att få spela fotboll och det var mycket inspirerande att se. Alla borde ha möjlighet att spela fotboll och följa sin passion, Fotboll For Life gör det möjlig för dessa tjejer, därför är satsningen inte bara viktigt lokalt i Sydafrika utan också för damfotbollen globalt, säger Helgadottir.

En satsning som denna hade varit helt omöjlig att genomföra om man inte hade haft med sig engagerade och involverade samarbetspartners. En av dessa är bygg- och anläggningsföretaget Veidekke.

– Veidekkes värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara grensesprengande. Detta är tre fundamentala delar som vi även ser i vårt samarbete med Football For Life och som är grunden till varför vi valt att arbeta tillsammans.

Vi tror också att om man ger människor rätt förutsättningar så kan man uträtta storverk, oavsett vilken organisation man är verksam i. Ett lysande exempel på detta är Football For Lifes arbete i Sydafrika. Att man med relativt små medel, men med rätt förutsättningar, lyckas stödja och stärka de unga kvinnorna till ett bättre liv med hjälp av fotbollen.Vi är mycket stolta och glada att få ta del av detta arbete – att även vi kan vara med och göra skillnad, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige