FC ROSENGÅRD OCH TIM BERGLING FOUNDATION I SAMARBETE FÖR BÄTTRE PSYKISK HÄLSA BLAND UNGA

Under hela 2022 kommer FC Rosengård att samarbeta med Tim Bergling Foundation kring psykisk hälsa bland unga. Samarbetet tar sig uttryck på flera olika sätt, bland annat ska damlaget spela en hemmamatch i OBOS Damallsvenskan i ett specialdesignat matchställ och Tim Bergling Foundation medverkar i FC Rosengårds stora ungdomssatsning Hattrick by FCR.

FC Rosengård har lång erfarenhet av att jobba med sociala frågor och har tidigare samarbetat med exempelvis Cancerfonden och WorldPride.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat kraftigt de senaste åren. I FC Rosengård ser vi med allvar på detta och vill med hjälp av fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang verka för att skapa en positiv förändring.

I oktober månad kunde vi stolt presentera vår samverkan med Aldrig Ensam, där vi tillsammans tar fram utbildningspaket för att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland unga. Nu tar FC Rosengård ytterligare ett steg i kampen genom att ingå samarbete med Tim Bergling Foundation.

Tim Bergling – även känd som Avicii – var en av vår tids mest hyllade och älskade producenter, artister och låtskrivare. Stiftelsen Tim Bergling Foundation, som grundades av hans föräldrar Klas Bergling och Anki Lidén, arbetar aktivt med olika insatser och med målet att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

Om samarbetet med FC Rosengård säger Klas Bergling:
– Vi är imponerade av FC Rosengårds starka sociala engagemang som kommer från hjärtat. Vi hoppas med detta samarbete nå ut till nya målgrupper och att vi tillsammans kan öppna upp för dialog och samtal om allvarliga ämnen.

– Förhoppningsvis leder detta till att barn, unga, föräldrar och tränare vågar prata om sådant som tynger dem, avslutar Klas Bergling.

– Vi är en förening som tar ett väldigt stort samhällsansvar och lägger lika mycket resurser på våra sociala verksamheter som på våra sportsliga. Samtliga av våra sociala verksamheter är sprungna ur att vi har identifierat ett behov eller en utmaning som vi vill arbeta med att förbättra. Samarbetet med Tim Bergling Foundation gör att vi tillsammans kan arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa och få fler unga att våga berätta hur de mår, berättar Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

– Det är viktigt för oss att vara med och sätta fokus på våra hjärtefrågor och där vi kan göra skillnad. Tidigare har vi samarbetat med bland annat Cancerfonden och WorldPride. 2022 kommer vi, precis som tidigare år, spela i ett specialställ kopplat till engagemanget. Specialställen, som designas av FC Rosengård och Tim Bergling Foundation, kommer senare att auktioneras ut där intäkterna går till insatser inom fokusområdet, säger Therese Sjögran, sportchef FC Rosengård.

FC ROSENGÅRD FÖR BÄTTRE PSYKISK HÄLSA 2022

FC Rosengårds aktiviteter på temat för bättre psykisk hälsa 2022.
Aktiviteter pågår under hela året med speciellt fokus under oktober månad.

Utbildningar 
I samarbete med Tim Bergling Foundation, Aldrig Ensam, Swedbank, Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn kommer vi att hålla utbildningar både inom föreningen och tillsammans med andra fotbollsföreningar i Skåne och Danmark. De interna utbildningarna genomförs för FCR:s egna spelare och ledare samt inom de sociala verksamheterna i Boost by FCR, Football for Life by FCR och Hattrick by FCR.

Paneldiskussioner, workshops och nätverksträffar
FC Rosengård kommer under 2022 tillsammans med Tim Bergling Foundation arrangera paneldiskussioner, workshops och nätverksträffar inom temat psykisk ohälsa.

Hattrick Cup by FC Rosengård
En fotbollscup på Malmö IP i samarbete med Tim Bergling Foundation, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn, som arrangeras via Swedbank och Sparbanken Skåne. Ambassadörer: Olivia Schough och Fiona Brown. En rad aktiviteter kommer genomföras under cupen. FC Rosengård ska jobba internt med de 700 pojkar och flickor som spelar fotboll i föreningen och externt med olika samarbeteföreningar som är kopplade till Hattrick Cup där vi når ca 400 flickor i åldrarna 12–15 år.

Hemmamatch i OBOS Damallsvenskan i oktober 
Under en av FC Rosengårds hemmamatcher i OBOS Damallsvenskan under oktober kommer damlaget spela i matchställ som specialdesignats av FC Rosengård och Tim Bergling Foundation. Tröjorna kommer sedan auktioneras ut till förmån för ytterligare insatser inom området psykisk ohälsa.

Kontakt FC Rosengård: [email protected]

Kontakt Tim Bergling Foundation: [email protected]

De senaste inläggen: