Priser & bokning

En plats kostar 2 450 kr.

Det är också möjliga att boka ett helt bord för 8 pers för 15 900 kr.

Boka dina platser i formuläret intill.

Varmt välkommen önskar Star for Life och FC Rosengård.

Dan Olofsson
styrelseordförande
Star for Life

Jessica Grundström Ahldin
generalsekreterare
Star for Life

Håkan Wifvesson
styrelseordförande
FC Rosengård

Jenny Damgaard
klubbchef
FC Rosengård