Veidekke lämnar över stafettpinnen – Kundpartner Syd ny huvudpartner till Football for Life by FC Rosengård

Football for Life drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Fotbollsprogrammet grundades på den sydafrikanska landsbygden 2008 och under 2020 startades en svensk version av Football for Life upp, med bas i Rosengård.

Genom Football for Life får allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll, vilket är viktigt ur många perspektiv. Det skickar tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras, då deras intåg på fotbollsplanen utmanar könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika, liksom i större delen av världen. Football for Life hjälper till att skapa möjligheter och bryta inarbetade mönster.

Helt avgörande för våra framgångar och utvecklingen av Football for Life i Sydafrika har bygg- och anläggningsföretaget Veidekke varit. Veidekke har varit huvudsamarbetspartner till Football for Life 2010 – 2020 och har bidragit till att utveckla verksamheten så väl kunskapsmässigt som ekonomiskt. 2015 invigde Football for Life ett helt unikt damfotbollsutvecklingscenter intill Masibonisane High School, på landsbygden i nordöstra Sydafrika. Centret finansierades av Veidekke, och i samband med bygget gavs också lokala ungdomar både paraktisk och teoretisk utbildning. Fotbollscentrat innefattar bland annat utbildningslokaler, omklädningsrum, sovsalar, kök och kontor, vilket gör det möjligt för Football for Life att arrangera träningsläger, tränarutbildningar och workshops for aspirerande tjejer och kvinnor. Efter 10 år av konstant utveckling lämnar nu Veidekke över stafettpinnen till Kundpartner Syd.

-Vi har haft ett fantastiskt decennium med Veidekke som huvudpartner. Tillsammans har vi sprängt oändligt många gränser, från att ha varit ”hemlösa” har vi nu vårt fantastiska damfotbollscenter på plats, där vi kontinuerligt har fortsatt att utveckla verksamheten. Till vår glädje tar nu Kundpartner över stafettpinnen, där den viktiga startsträckan kommer att handla om att skapa en Covid-säker läger- och kursmiljö för Football for Lifes deltagare, säger FC Rosengårds klubbchef, Jenny Damgaard.

Det är med stolthet men också med ett stråk av sorg i hjärtat som Veidekke nu lämnar stafettpinnen för Football for Life till Kundpartner Syd. Football for Life är en satsning som spelar en viktig roll för flickor och unga kvinnor på landsbygden i nordöstra Sydafrika men som också gjort ett starkt avtryck i Veidekkes organisation. Via programmets ambassadörer, målande reportage i bild och text men också genom studiebesök på plats, har vi kunnat följa framväxten av en väl fungerande tränings- och utbildningsmiljö. Vi har kunnat följa tjejernas personliga utveckling, växande självförtroende och allt starkare identitet som mogna och självständiga individer, något som skett med fotbollen som verktyg och av en vardaglig samlingspunkt, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör med ansvar för bl a social hållbarhet på Veidekke, och fortsätter:

– För Veidekke har Football for Life varit ett långsiktigt åtagande väl förankrat i Veidekkes egna värderingar. Veidekke är del av samhället och ser det som självklart att också ge tillbaka till samhällets vidare utveckling. När vi nu lämnar stafettpinnen vidare är vi glada att kunna konstatera att FC Rosengård fått en ny partner som delar våra värderingar och önskar göra en långsiktig insats. Helt och hållet släpper vi heller inte taget. Veidekke kvarstår med årligt bidrag om 50 000 kr för att på det sättet säkra damfotbollscentrets behov av löpande underhåll, avslutar Lennart Weiss.

Kundpartner har sedan de grundades 2007 arbetat med personal- och organisationsutveckling i olika former. 2016 startade de upp verksamhet inom städ- och servicetjänster, där ledningen och ägarna tog med sig sina erfarenheter från tillväxtresan med Support Syd AB. Kundpartner har i dag över 250 medarbetare med kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Företaget jobbar aktivt med att skapa ett engagemang hos sina medarbetare, en miljö där arbetsglädje och eget ansvar bygger på motivation, kunskap och ägarskap. Det är attityder vi vill att våra deltagare i Football for Life tar med sig genom livet. Medarbetarna från Kundpartner kommer att vara en viktig del i processen, både viralt och i samband med studieresor och verksamhetsbesök.

-Vi går in som huvudpartner till Football for Life för att samla vårt företag kring detta viktiga samhällsprojekt vilket helt går i linje med Kundpartners värderingar. Kundpartner är ett kvinnodominerat företag och därför känns det extra viktigt att Football for Life är en satsning på flickors och unga kvinnors utveckling. Vår strävan är att få ett engagemang i hela vårt företag där vi med olika medel och kompetenser kan bidra i detta arbete. Vi ser fram emot kommande tre år som huvudpartner till Football for Life, säger Peter Rehnström VD Kundpartner.

– Det nya samarbetet med Kundpartner känns spännande och inspirerande. Kundpartner har genom sitt nytänkande och sin professionalitet i alla led flyttat fram positionerna inom sitt affärsområde, och vi är säkra på att deras dynamiska arbetssätt och framåtanda kommer att hjälpa oss vidare i vårt arbete med Football for Life, säger Football for Lifes verksamhetsansvariga Anna Nyman.

-Vi ser framemot att få vara del av ett motiverat, proaktivt och utvecklingsfokuserat team de kommande tre åren, avslutar Damgaard.

De senaste inläggen: