Landshövdingen besöker Rosengård

Förra veckan besökte Margareta Pålsson, landshövding, Rosengård. Landshövdingen är Länsstyrelsens högste chef och Magareta kom till Rosengård för att höra mer om våra olika sociala projket och om sammanslagningen mellan föreningarna.