Malmömodellen bryter ungdomars utanförskap!

Tänk om det är så att en idrottsförening lättare kan få kontakt med ungdomar än myndigheter? Tänk om företagares erfarenheter kan användas också utanför det egna företaget? Tänk om det offentliga inser att det är i samverkan med näringslivet och ideella organisationer som mer kan åstadkommas?
Här kan du läsa mer om Malmömodellen som bryter ungdomars utanförskap:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/malmoemodellen-bryter-ungdomars-utanfoerskap-21403