Match by FC Rosengård, ett nytt samverkansprojekt

I åtta år har Boost by FC Rosengård utvecklats och blivit en allt större och viktigare social kraft i Malmö. Nu har man dragit igång ytterligare ett samverkansprojekt kallat Match by FC Rosengård.
– Ungdomsarbetslösheten har minskat i Malmö. Men samtidigt har vi sett att den psykiska ohälsan hos unga har ökat. Problemen har blivit större och tyngre och inte ens vårt holistiska sätt att jobba har räckt till.
– Därför har vi i samverkan med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Svenska Star for Life skräddarsytt ett program som ska jobba med unga arbetssökande med upplevd ohälsa. Vi ska inte ersätta vården, det de gör där gör de bättre. Men vi ska fortsätta att arbeta med att göra det vi gör så bra och det är att förbereda de unga arbetssökande för jobb och utbildning, säger Boost by FC Rosengårds verksamhetschef Filippa Engstrand.
Elva medarbetare med specialkompetens är rekryterade och den 1 maj ska de vara redo att ta emot de första av totalt 620 deltagare som ska delta i projektet under perioden fram till den siste december 2021.
Förberedelserna har pågått sedan i januari och Europeiska socialfonden och Malmö stad är med och stöttar.
– Europeiska socialfonden har varit en trogen och stark partner ända sedan vi startade Boost för åtta år sedan och de är i hög grad med nu också.
– Vi kommer även att testa ett särskilt motivationsstärkande program som svenska Star for Life har skapat sedan tidigare och nu vidareutvecklat för oss, berättar Filippa Engstrand.
I Match by FC Rosengård identifieras ett övergripande projektmål och fyra delmål.
Projektmålet är:
Minskad arbetslöshet bland unga vuxna 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
De fyra delmålen är:
Inom området hälsa:
Stärkta förutsättningar för förbättrad och bibehållen hälsa hos unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
Inom området anställningsbarhet:
Stärkt anställningsbarhet bland unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö samt ökad utbildningsnivå bland unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
Inom området arbetsgivare:
Stärkta förutsättningar för arbetsgivare att ta emot och anställa unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
Inom området samverkan:
Stärkt samverkan mellan FC Rosengård, Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne gällande stöd och insatser för unga, särskilt unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
Går det som alla hoppas ska 290 av de 620 deltagarna slussas in i självförsörjande studier eller arbete!
– Det är inte tomma ord. Sedan 2011 har vi avslutat 2064 personer till studier eller arbete. 2017 var siffran över 400, liksom 2018. Vi har varit väldigt lyckade i vår ambition att göra ungdomarna redo för arbetslivet, men sämre på att berätta om det. Det är faktiskt så att vi blivit mer uppmärksammade på nationell nivå än på hemmaplan. Vi har haft arbetsmarknadsministrar, socialministrar, EU-parlamentariker och partiledare här. Alla är imponerade och vill veta mer, säger Filippa Engstrand.
Parallellt med Match by FC Rosengård fortsätter givetvis allt det övriga jobbet Boost by FC Rosengård gör för att stötta och följa individerna hela vägen från den första kontakten till de är mogna att möta arbetsgivarna eller satsa på studiemedelsberättigade utbildningar.
– När de kommer ut till arbete eller studier räknar vi dem som ett resultat, som vi gjort med de 2064. Resultaten mot studier är extremt viktiga, hälften av dem vi kommer i kontakt med har inte avslutat sin gymnasieutbildning och även om de då hittar en anställning är risken stor att vi snart har dem tillbaka hos oss, säger Filippa Engstrand.
Text: Ole Törner, Skånesport