Matchvärd: Agartha

Hennes engagemang går det inte att ta fel på, det är en brinnande doktorand som berättar om det intressanta arbete hon har framför sig. I ett fyraårigt forskningsprojekt studerar Agarthas Matilda Mettälä, industridoktorand vid Malmö universitet, det hållbara ledarskapet med FC Rosengård som exempel.

Matilda Mettälä har en bred bakgrund som omfattar både en utbildning i musikvetenskap och i samma ämne pedagogiskt arbete med ungdomar i mer än 25 år. Vid sidan av det har hon dessutom haft en egen musikkarriär. Matilda har armeniskt påbrå och är syster till Agarthas ägare Greg Dingizian. I unga år spelade hon fotboll i Rosengård, även om den resan blev kort till förmån för pianospel. Tidigare har hon arbetat med samhällsengagemangsfrågor i Agartha. Nu är hon industridoktorand på Malmö universitet och ska genomföra forskningsprojektet ”Hållbart ledarskap” – ett projekt där FC Rosengård kommer att engageras med utgångspunkt i ledarskapsutbildningen för unga kvinnor som föreningen driver.

– I Agartha har vi engagemang i ungdomar och ledarskapsfrågor. Genom åren har vi sett att det behövs en del arbete och stöd kring ledarskap. På det sättet fick jag möjlighet att i ett samarbete med universitetet bli industridoktorand i projektet, men arbetsgivaren är Agartha, vilket är ett sätt för företaget att verkligen gå vidare med engagemanget i ungdomar och ledarskap berättar Matilda.

Forskningsprojektet leds av Susanna Hedenborg som är professor i idrottsvetenskap och Matilda berättar engagerat om frågorna hon ska skapa kunskap och kompetens kring, främst det faktum att barn och ungdomar mätbart tappar intresse och engagemang i föreningslivet och hur man skapar hållbarhet kring det.

Idag är ordet hållbarhet något vi använder mycket och ofta inom de mest skiftande segment i samhället, allt från miljö- och klimatfrågor till boende. Hur skulle du förklara det hållbara ledarskapet?
– Jag skulle spontant säga, för att inte komplicera det, att det handlar om att tänka på ordet hållbarhet och gå tillbaka till ursprunget, alltså någonting som håller. Det handlar om att vara ledare och att det fungerar. Att sättet att vara ledare på fungerar på lång sikt. Alla ungdomar kommer inte att bli professionella idrottare, men de kanske ändå som unga vill vara med i det sociala sammanhanget och det kanske är de som är framtidens ledare. Av olika anledningar kanske de inte alltid får uppmärksamheten i föreningarna. Projektet handlar om att skapa kunskap och förståelse om varför det ser ut som det gör och att förstå på vilket sätt vi kan få de unga att bli mer inkluderade och engagera sig. Det blir ett hållbart ledarskap när de unga får nya roller för att gå framåt.

Hur kommer det sig att ni valde FC Rosengård som samverkanspartner i detta spännande?
– Föreningen är en stor och viktig partner för oss, vi har ju haft en ganska lång relation med dem genom åren. Greg Dingizian har varit väldigt engagerad i föreningen under en lång tid. Vi har sett det fantastiska arbete föreningen har gjort och gör, så för oss var det väldigt naturligt. Vi har sett den nya ledarskapsutbildningen där FC Rosengård verkligen har vågat att satsa på nya sätt, med nya metoder och fått gott resultat på kort tid. Många tjejer har blivit engagerade.

I Football for Life Sverige är det ju också så att de som går utbildningen inte behöver ha en specifik kompetens inom fotboll för att kunna vara med.
– Precis, och det är en väldigt viktig fråga. När vi pratar om ledarskapsutbildningar så är det inte specifikt bara idrotten vi pratar om, utan det handlar om en ledarskapsutbildning för unga. Här får man självinsikt, självförtroende och får vara delaktig i olika processer. FC Rosengård har gjort ett fantastiskt jobb här. Det handlar ju om individen, inte att personen i fråga måste bli ledare i just den här föreningen utan att man kan få möjligheten att leda andra i ett sammanhang som man själv önskar, men där idrotten är ett verktyg. FC Rosengård har förstått att idrotten är ett medel, att den är samhällsbyggande.

Rent praktiskt, hur kommer du att arbeta och vad kommer du att studera specifikt?
– En väldigt viktig fråga är hur vi tar vara på ungas förmågor i klubbarna, delaktighet och lusten att vilja leda. ”Samverkan” och ”kraftsamling” är fina ord, men vilken handlingsplan har vi? Vi behöver lära oss av varandra. Så vi kommer att jobba med olika aktörer från olika sektorer för att få synergi. Och identifiera vilka processer och metoder vi behöver för att fånga upp ungdomarna. Det blir ett praktiskt forskningsprojekt och jag kommer att samla in kunskap och kompetens bland annat genom workshops och intervjuer. Det finns ju faktiskt många goda initiativ, men samhället ska skapa möjligheterna för alla. Hur man kan använda ungas kompetens i klubbarna och ta vara på deras förmågor, det är det jag kommer att titta på i forskningen.

– Ungdomar ska kunna leda andra i grupp med delaktighet, med hjärtat. Det handlar också om att förändra synen på vad ledarskap är. Jag jämför ibland med mitt arbete med ungdomar inom musik. De vill ofta låta som någon annan, Lady Gaga eller Whitney Houston, och försöker imitera dem men förstår inte att de har en egen personlig röst. Jag har jobbat länge med ungdomar och det tar jag med mig i projektet.

Vad förväntar du dig eller hoppas på med din forskning?
– Jag hoppas och önskar att vi alla kan inspirera varandra i det här och känna energin när vi gör det ihop, för alla behövs. Det är viktigt för alla. Det är vinst för samhället i stort!

Matilda, avslutningsvis ska du få tippa premiärmatchen i damallsvenskan 2022, mellan FC Rosengård och Brommapojkarna.
– Ja, det blir inte lätt. Men spontant säger jag 2–1!

De senaste inläggen: