Matchvärd: MKB

Nurgül Iljas Eminovska, du arbetar som chef för social hållbarhet inom MKB Fastighets AB och ni är matchvärdar i matchen FC Rosengård-KIF Örebro. Kan du beskriva er verksamhet?
– MKB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av staden, men är ett aktiebolag och jobbar utifrån det. Således ett vinstdrivande bolag som genererar pengar in till staden som staden därefter återinvesterar i medborgarna. MKB ansvarar för 26 000 hyreslägenheter och har 60 000 kunder som bor i hela Malmö. Det finns 340 anställda i bolaget.

På det rent vardagliga planet, vad gör du och ni då?
– Vårt arbete styrs av att våra ägare, Malmö stad, skickar in ägardirektiv vart tredje år och de är oftast kopplade till att vi till exempel ska bygga nytt. Nu har vi haft treårsperioder där vi byggt 750 lägenheter per år. Vidare har vi särskilda ägardirektiv som regleras då och då och det är utifrån dessa jag jobbar med social hållbarhet. MKB ska verka för att mångfald, jämlikhet och jämställdhet existerar bland våra boende och vi jobbar med integrationsfrågor, medborgardialog och boendedialog där kunderna får komma till tals. Jag jobbar företagsövergripande tillsammans med mina kollegor och verkar som en stödfunktion för hela förvaltningen.

Som jag förstår det gör ni också aktiviteter som kunderna eller kundernas barn får ta del av, ofta i nära anslutning till sin bostad?
– Ja, och däri ingår till exempel samarbetet och sponsringen av FC Rosengård. Det kan vara att barnen får gå på fotbollsskola eller ta del av föreningens läxhjälp innan träningarna eller att man får vara med på cuper. Det här arbetet kan vi inte göra själva utan vi är beroende av ideell sektor, näringsliv och föreningsliv.

Hur kommer det sig att ni valde oss som samarbetspartner?
– MKB har arbetat med FC Rosengård länge, och det man började med var att man tillsammans arrangerade en fotbollsskola för 300 barn, något som bedrevs i Rosengård. Då hade man sett tydligt att många barn på gårdarna inte hade någonting att göra, man kunde slussa barnen till en föreningsverksamhet som bygger på närhetsprincipen eftersom många inte har bil eller körkort och ingen möjlighet att skjutsa till andra ställen. Det blev en naturlig relation. Nu är det ju fler och fler tjejer som börjar i FC Rosengård. Vi går inte ut och rekryterar utan de väljer själva att börja i föreningen för att man jobbar aktivt med goda förebilder. Det är det vi får höra när vi träffar dem på gårdarna eller när de kommer in på våra kontor. ”Vi får ta plats och vi syns och vi ska spela i A-laget” är sådant som lyfts fram. Och att man lär sig ta ansvar som spelare i en förening, det avspeglar sig och det märker vi på gårdarna. De som faktiskt lirar i en förening är de som delar med sig, det blir så tydligt.

Hur tänker ni kring tidsaspekten?
– Vi tänker väldigt långsiktigt, att vi hela tiden ska finnas där, inte bara starta ett projekt som tar slut efter något år. Vi måste också ha goda ledare som tar hand om alla barnen som kommer. Barnen skapar goda relationer till ledarna som gör att de kommer tillbaka, även om inte alla blir framgångsrika. Ledarna och kompisarna håller många kvar, man skapar en god anda. Vissa kommer att gå vidare uppåt medan andra kommer till träningen bara för att det är god stämning och för att man där har någonstans att hänga. Och vi inom MKB ser gärna att man hänger just där det är ordning och reda som i FC Rosengård, där det finns ett syfte och ett gemensamt mål, det minskar risken för att man hamnar snett eller bara sitter och surfar på en telefon. Det behövs ställen där man kan vara sig själv.

Vilka aktiviteter planerar ni i samband med matchen?
– Vi har lanserat en app där vi jobbar med kundkommunikation. I den har vi lagt in en inbjudan till matchen, med en QR-kod som man skannar för att anmäla sig. Så vi har helt enkelt bjudit in alla våra kunder till matchen. Vi vill främja och öppna upp och få folk att förstå att damfotboll är njutbart.

– Och vår nyproduktionsavdelning kommer att vara på plats och prata om något av våra projekt. Själv kommer jag att prata lite för nätverket innan matchen om vårt arbete kring det mål vi har satt till 2030, ett mål som hela bolaget sluter sig kring där ett av delmålen är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden i vårt bestånd, enligt polisens lista. Just nu har vi sex områden; Örtagården, Herrgården, Seved, Lindängen, Nydala och Hermodsdal. Vi har fått i uppdrag att se över hur nyproduktion kan främja att områdena kommer bort från denna lista. Hur bygger vi för att inte bygga in problem? Det är ett fantastiskt uppdrag och jag ser bara möjligheter för att vi är så stora och har fått resurser, men vi måste samverka med flera parter och jag vill gärna uppmana de som kommer till träffen att samverka med oss i detta.

Avslutningsvis Nurgül, nu är det dags för dig att tippa matchen!
– 3–1! Jag måste infinna mig och känna atmosfären och dagsformen innan jag kan säga målskyttarna också, men 3–1 blir resultatet!

De senaste inläggen: