Matchvärdar RWE

Erica Lindell är civilingenjör och arbetar med support när det gäller hälsa, säkerhet och miljö och i viss mån hållbarhetsfrågor inom RWE, en av Nordens ledande producenter av förnybar elektricitet. Vi träffade henne i företagets ljusa och rymliga lokaler, med utsikt över innerplan på Malmö IP, för att prata om arbetet man gör för att RWE ska vara attraktivt för alla. Men också förstås om samarbetet med FC Rosengård och de gemensamma värdegrunderna.

Först av allt Erica, vad har du för roll i företaget?
– Jag är avdelningschef för ett team som ger RWE:s havsbaserade vindkraftsparker support när det gäller hälsa, säkerhet och miljö och i viss mån hållbarhetsfrågor. Vi sitter som en supportfunktion för att vindkraftsparkerna ska uppfylla lagstiftning och uppfylla de tillstånd som vi fått från myndigheterna för att bedriva verksamheten men även våra företagsinterna krav. Det handlar mycket om att se till att alla arbetar på ett säkert sätt för att undvika skador och arbetsplatsolyckor, men också att alla har rätt förutsättningar för att göra jobbet som krävs. I viss mån kan det behövas anpassningar för att enskilda individer ska kunna göra alla typer av arbete.

Det här med säkerheten måste du berätta mer om!
– Våra vindkraftverk är ju 120 meter höga, så det är arbete på hög höjd och arbete med elektriska risker eftersom vi producerar el. Det finns såklart även mekaniska risker eftersom det surrar, och risk för hörselskador pga buller och andra ljud. Så det gäller att ha rätt förutsättningar och rätt skyddsutrustning, support, arbetsinstruktioner och utbildning för att klara jobbet. Det är också så att ju modernare vi blir desto större blir vindkraftsparkerna som då också producerar mer el. De gamla turbinerna är små och där har vi begränsat utrymme, men måste göra service och underhåll ändå. De nya har större maskinhus och ju större de blir, desto tyngre och större blir reservdelarna som ska dit. Det blir en balans för att kunna hitta en gyllene medelväg.

Era vindkraftverk, hur placerar ni dem egentligen?
– Man kan säga så här – vill du veta var det blåser mest så titta dig omkring. Där det står vindkraftverk, både på land och till havs, det är där det blåser. Innan vi bygger en vindkraftspark så sätter vi upp mätmaster och mäter vinden på platsen. Det gäller både i skogsbygd och havsbaserat. Lite skämtsamt brukar jag säga, när andra klagar över att det blåser mycket så vet jag att jag får lön nästa månad!

Ni arbetar också med att göra RWE attraktivt för alla!
– Vi jobbar med inkludering, vi är exempelvis med i initiativet Jobbsprånget som vänder sig till nyanlända akademiker och ger dem en chans att komma in i samhället och arbetslivet. Ett annat projekt vi är med i är ett där vi med läxhjälp försöker nolla utanförskapet. Vi försöker ge tillbaka genom att bidra med den kunskap som vi måste ha för att kunna jobba här, vi försöker ge människor som kommer till Sverige möjlighet att få en bra start och en ingång i arbetslivet genom dessa olika initiativ.

Hållbarhet är något som ligger er varmt om hjärtat?
– Absolut! Till att börja med, här i Norden producerar vi ju enbart förnybar elektricitet, och arbetar kontinuerligt med att minska vårt koldioxid-avtryck i allt vi gör – byggnation, drift, underhåll, transport etcetera Och som nämnt har vi lokalt socialt engagemang för att försöka minska klyftor i samhället, och sedan två år tillbaka har vi som är anställda i det svenska bolaget också börjat mäta interna hållbarhetsmål. Det gäller i alla de olika delarna, vi mäter till exempel könsfördelning i bolaget och i ledningsgruppen. Detta för att man som anställd ska kunna se att man kan avancera och att ledningsgruppen speglar hur övriga organisationen. När vi rekryterar tittar vi på vad vi behöver, om vi har obalans i vår fördelning i bolaget i exempelvis ålder och kön. Vi har nu mätetal sedan något år tillbaka, så en gång i kvartalet visar vi det för de anställda under ett månadsmöte. Vi tittar på mångfald, ju mer olika vi är desto bättre blir det för hela bolaget. Det har vi gjort lokalt och nu ser vi att det tyska moderbolaget så smått börjat titta på det också.

Hur väver ni in alla era olika delar i samarbetet med FC Rosengård?
– Dels så sponsrar vi föreningen för att vi tycker att de gör ett fantastiskt bra arbete med det sociala engagemanget som de har, dels så kan vi lokalt inte komma närmare någon förening än så här. Det är viktigt att det är lokalt förankrat. Vi är en stor, global koncern som gör många olika saker i diverse länder, men det är bra att ha någon lokal förening att stötta, som gör bra saker för staden Malmö där vi ju har vårt nordiska huvudkontor.

Nu är det dags för match mot Linköpings FC och då är ni matchvärdar.
– Det stämmer. Vi kommer att ha öppet hus och ta med våra familjer på matchen. Det kommer att bli en fantastisk match och med vinst för FC Rosengård såklart, siffrorna blir 3–1.

De senaste inläggen: