Mellby gård AB ny sponsor till FC Rosengård

Mellby Gård AB, med innehav i Smarteyes, KappAhl, Flash, Duni m.fl., går in som sponsor i FC Rosengård 2017. Mellby Gård är sedan tidigare huvudsponsor för Trelleborgs FF men utökar nu sitt engagemang till att även innefatta FC Rosengård.
Satsningen är ett nytt gemensamt samarbete mellan Danir AB och Mellby Gård AB som ska, förutom ekonomiskt stärka respektive organisation, ge nya och fler värden för föreningarnas sponsorer och nätverk.
”Vi ser möjligheter att jobba över gränserna här, även om vi har hjärta för våra föreningars båda herr- och damlag så finns det en affärssida på detta som vi hoppas att våra sponsorer ska skapa vinning av. TFF startade sin verksamhet för damfotboll ifjol och det har fått ett bra gensvar i staden, det gör det extra kul att vara med och stötta, säger Johan Glennmo på Danir AB”
Detta är alltså ett nytt samarbete över gränserna mellan två skånska fotbollsföreningar som ska skapa ett ännu större mervärde för sponsorer och partners. Och på sikt med de nya relationerna även nya affärer för både företagen och klubbarna. Så resonerar två av Skånes största sponsorer inom fotbollen. Man tror mer på ett öppet samarbete än att försöka ”låsa” sponsorerna till den egna föreningen.
”På en lokal marknad slåss alla om sponsorerna, inte bara fotbollens elitlag, alla föreningar jagar samma företag. Vi måste lyfta blicken, skapa nya värden och affärsmöjligheter för våra trogna sponsorer, säger Johan Andersson på Mellby Gård AB.”
”Vi jobbar hela tiden med att öka klubbarnas attraktionskraft mot våra sponsorer och det gäller att våga prova nya saker. För oss handlar det inte ”bara” om att vinna nästa match eller ta en ny titel. Vi har lika tuffa matcher på respektive kansli, där sponsorernas medverkan eller inte till stor del avgör vår framtid, säger Johan Glennmo.”
”Vi har en budget för elitverksamheten som är i balans. Men för att kunna skapa och bibehålla en bredd, samt för att ta nästa steg inom elitfotbollen för såväl damerna som herrarna, så krävs ytterligare resurser. Därför tror jag väldigt mycket på det här initiativet, säger Johan Andersson”
Det handlar alltså i första hand inte om någon ny sponsorförsäljning, utan istället om att bygga in starkare värden för sponsorerna. Klubbarna har sedan tidigare haft gemensamma nätverksaktiviteter med sponsorerna för att skapa nya affärsmöjligheter. Detta utvecklas alltså nu och de två huvudsponsorerna vill så klart visa vägen. I förlängningen hoppas man att flera av sponsorerna ska följa efter och gå in i båda klubbarna.
”Kan vi bjuda in till varandra, skapa nya affärer mellan våra vänner och bygga nya relationer med varandras sponsorer så har vi alla en bättre grund för framtiden, säger Johan Andersson”.