MOVE BY FCR

Helhetsgrepp för bättre hälsa hos några av våra viktigaste supportrar

FC Rosengård och Novo Nordisk i samarbete mot diabetes och obesitas – som ökar drastiskt.

MOVE BY FCR

Så jobbar vi

Initiativet Move by FC Rosengård syftar till att förbättra hälsovanorna hos barn och deras familjer genom fysisk aktivitet och hälsosam kosthållning. Programmet är en del av FC Rosengårds sociala arbete och har stöd från Novo Nordisk som en del av deras globala partnerskapsprogram ”Cities Changing Diabetes”.

Målet med initiativet är att främja en hälsosammare livsstil och minska risken för sjukdomar som obesitas och typ 2-diabetes.

Genom initiativet vill FC Rosengård skapa en mötesplats för barn och deras föräldrar i direkt anslutning till barnens fotbollsträning. Där kan möten äga rum en gång i veckan enligt ett rullande femveckors schema som följer skolans schema och kan ha teman som t ex:

  • Fysisk aktivitet – teori och praktik.
  • Läscirkel inkl promenad med diskussion.
  • Besök och information av vårdcentral, mammografi, barnmorska, tandläkare och blåljus.
  • Smarta måltider – i samarbete med Yallatrappan. Smarta mellanmål, mat som ger energi att orka hela dagen.
  • Besök av Boost by FCR som ger samhällsinformation och hjälp med hur man kan söka jobb, studera, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, SFI mm.

Utöver aktiviteterna vid mötesplatsen kommer man också arbeta med spontanaktiviteter i vänskapsparken varje lördag och på skollov, året runt.

Novo Nordisk hoppas kunna bidra till en positiv förändring i samhället och förbättra livskvaliteten för människor genom sitt samarbete med FC Rosengård och lokala samhällsgrupper.

MOVE BY FCR

Nyheter

Cities changing diabetes

Globalt

Cities Changing Diabetes är ett globalt partnerskapsprogram initierat av Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen. Projektet startades 2014 av Novo Nordisk, University College London och Steno Diabetes Center i
Köpenhamn.

Cities Changing Diabetes är ett forskningsprojekt som tittar på hur städer kan utformas för att bromsa den snabba ökningen av typ 2-diabetes. Syftet är att sätta städernas utmaningar med ökande övervikt, obesitas och typ 2-diabetes i topp på den globala hälsovårdsagendan.

Totalt ingår idag 45 städer från fem kontinenter i Cities Changing Diabetes. I de olika partnerstäderna samarbetar politiker och tjänstemän, akademiker, diabetesföreningar, försäkringsbolag, olika samhällsgrupper och företag från flera områden i en ny form av offentligt-privat partnerskap.

Flera samarbeten och initiativ inom CCD kopplar också till relevanta globala agendor såsom livsmedelssystem (EAT), övervikt och obesitas hos barn (UNICEF), klimatförändringar (C40) och stadsplanering (Gehl).

Sverige

I november 2019 blev Malmö den svenska staden i det globala programmet Cities Changing Diabetes. Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne arbetar tillsammans med programmet.

Malmö har nu en kunskapsbas genom den kartläggning som gjorts inom projektet. Utifrån denna kunskapsbas arbetar man nu i nästa fas med olika initiativ för att påverka utmaningen.