När språk möter fotboll och det blir en lyckad matchning

FC Rosengård är en internationell förening där det talas många olika språk, såväl i ungdoms- som representationslag. Språkservice är ett företag som erbjuder tolktjänster och översättningar. Båda aktörerna brinner för hållbarhet i samhället. Vi ger ett exempel på hur ett gott samarbete kan födas.

– Välkomna hit till språkfabriken på Föreningsgatan 15!

Det är Jens Kofoed Hansen, VD för Språkservice, som står i dörren och hälsar oss välkomna. Han tar emot med ett glatt leende och berättar, pekar och visar med en häpnadsväckande hastighet oss runt i lokaler där företaget sysslar med administration, kundservice, förmedling, ekonomi och dessutom har ett eget tolkcenter.

– Vi har ju en del anställda tolkar, det är vårt sätt att vara nära marknaden och vår målgrupp samtidigt som vi får bättre kontroll på kvaliteten i tjänsteleveransen. Man kan inte förmedla tolkar om man inte vet vad det innebär att tolka, berättar Jens. ”Och om vi ska prata hållbarhet så har vi utbildat många tolkar genom vårt tolkcenter. De har varit här några år, och oftast har det varit deras första anställning där de lärt sig yrket, fått en utbildning för att sedan kanske gå vidare som frilanstolk och utbilda sig till auktoriserad tolk.

Blir det då någon slags frilanstillvaro?
– Det är så att långt innan någon visste vad gig-ekonomi var så körde man med det och har det fortfarande i tolkbranschen. Det finns ungefär 5000 tolkar på marknaden idag och de jobbar med uppdrag som de får antingen via vår app, web, mejl eller väldigt sällan via telefon. Man ska inte förknippa detta med bolag som exempelvis kör ut mat, tekniken är densamma fast med ett helt annat kvalitetssystem och krav på yrkeskunskap.

Många i tolkkåren har även andra typer av anställningar, berättar Jens, de kan vara allt från IT-tekniker, lärare, sjuksköterskor till fruktbud. Som tolk arbetar man ofta med utsatta människor och huvuddelen av alla tolkningar sker mellan klockan 10 och 14 på dagen.

– Det kan vara samtal med lärare, du kanske sitter i rätten, det kan vara olika situationer där en myndighetsperson är involverad. Vi har rätt till tolk i Sverige, det står i förvaltningslagen och hälso- och sjukvårdslagen till exempel. Tre, fyra regelverk stärker detta. Sverige är fantastiskt på det sättet. Det bygger inte bara på att personen behöver tolkstöd, det betyder också att den som är läkare, socialsekreterare eller liknande ska kunna fatta beslut baserat på rätt information. Många situationer är livsviktiga. Det ska vara en hållbar bransch utifrån tolkarnas ersättning och arbetet tolken gör sker enligt god tolksed. Det i sin tur är ett regelverk som är upprättat av staten genom Kammarkollegiet. Som tolk sitter man mellan två parter, man ska agera opartiskt och översätta det som sägs i samtalet. Längst upp i kompetenstrappan finns de auktoriserade tolkarna, det är tolkar med väldigt lång erfarenhet och utbildning. De ska kunna sitta i exempelvis domstol och kunna tolka i komplicerade rättegångar.

Jens berättar med emfas och att han är driven av ett patos är ett påstående han är den förste att hålla med om. Han ler stort.

– Ja, jag blir ofta besjälad!

Språkservice är Nordens största språkförmedling, har funnits i 26 år och är ett familjeägt företag. Förutom tolkbiten arbetar man med översättning, korrekturläsning och textgranskning.

– Ägarna Pirkko Trpevski Kyllönen och Toni Trpevski brinner för den här branschen, inte minst för att de båda två är migranter. Vi jobbar mycket med hållbarhet på flera nivåer. Vi är ISO-certifierade, det är viktigt för oss för det visar att vi jobbar med kvalitet rakt över. Vi har kollektivavtal som är en trygghet för de som jobbar för oss. Vi använder knappt något papper, köper grön el från E.ON och använder bara bra rengöringsprodukter och serverar fair trade-kaffe. Vid sammankomster bjuder vi medarbetare och gäster på det som erbjuds i närområdet och försöker stödja vårt lokala serviceutbud.

Jens betonar företagets hållbarhetsarbete även vad gäller de anställda.

– Om man tittar på hur vi rekryterat personal och hur vi jobbar på tolksidan så representerar vi 30 olika nationaliteter, det är en styrka som ett språkbolag och verkligen hållbart. Vi är inte heller bara vita gubbar i kostym, utan har diversitet vad gäller ålder och kön samt representation i många olika kulturella identiteter. Dynamiken med olika kulturer speglar sig i bolaget och är en del av framgången.

Ni har valt att samarbeta med FC Rosengård, hur blev det så?
– Det började ju med att Pirkkos engagemang i FC Rosengårds styrelse var betydelsefullt. Och vi tyckte att om vi skulle gå in och göra något i samarbetsväg så var det viktigt för oss med det sociala engagemanget. Det har FC Rosengård och vi är väldigt stolta över att samarbeta med föreningen! Vi tycker verkligen att det matchar med målgruppen vi arbetar med. När man ser hur fotbollen för småtjejer på Rosengård har växt så känns det ändå som att vi gör något rätt.

– För mig är det otroligt konstigt att inte alla bolag som vill att Malmö ska bli en bättre stad är med och jobbar med FC Rosengård. Man borde ifrågasätta annan sponsring när man i stället exempelvis kan få i gång fler tjejer i fotbollsverksamhet. Det vi sätter in hos FC Rosengård får en långt större påverkan på vårt samhälle än om jag köper två klubbstolar hos en annan förening. Därför är FC Rosengård så rätt i tiden.

Matchningen mellan Språkservice och FC Rosengård handlar inte bara om idrott utan om rent samhälleliga frågor enligt Jens.

– Kopplingen är att alla människor ska ha rätt att bli förstådda och sedda. När mamma är på vårdcentralen så finns vi där och hjälper till och FC Rosengård säkerställer att dottern har en viktig fritidssysselsättning. Det är bra att jobba med en förening som har så mycket socialt engagemang och aktiviteter. Föreningens motto ”Tro på din dröm” ingår i det som vi håller på med, att komma in i samhället och förstå och göra nytta. För oss finns det inte något bättre ställe att lägga våra pengar.

”Språkservice och FC Rosengård är en bra kombo och det finns ingen som har ett sådant hållbarhetsarbete som FC Rosengård.”

– Mervärdet för oss i samarbetet med FC Rosengård är att vi blir relevanta för vårt kundsegment när vi kan visa på ett sponsorskap som har koppling till vår affär. Vi kan prata om det och ta det som en naturlig del av vårt CSR-arbete. Vi kan förklara det för våra kunder och ta det som en pitch – Språkservice och FC Rosengård är en bra kombo och det finns ingen som har ett sådant hållbarhetsarbete som FC Rosengård.

Jens berättar att Språkservice tidigare tagit emot deltagare från Boost by FCR som de lärt upp till tolkar.

– Vi vill ge ”value for money” och kan vi hjälpa till med att göra folk anställningsbara så är vi en liten kugge i maskineriet.

Språkservice har över tid funnits med och ställt upp med tolkar vid exempelvis Champions League-matcher för att de gästande lagen ska få ett tryggt och proffsigt mottagande.

– FC Rosengård har dessutom ett sätt att göra nätverksträffar som fler borde ta efter. Vid ett tillfälle var vi i nätverket i föreningens regi på en cykeltur i Malmö där vi bland annat besökte Gamla IP, Boost by FCR och Rosengårds IP och fick ta del av de olika verksamheterna. Det var en upplyftande dag som var mycket positiv. Själv går jag, min fru och vår dotter – som också spelar fotboll – på de flesta av damernas hemmamatcher. Jag kan säga att jag ser mer på FC Rosengård än på något annat lag. Vi är ett Malmöbolag och vad kan vara mer malmöitiskt än att lägga sina pengar på en förening som bygger förebilder på det sätt som FC Rosengård gör?

FAKTA SPRÅKSERVICE:

  • Språkservice arbetar med 3500 tolkar.
  • Ungefär 3000 bokningar om dagen tas emot av huvudkontoret i Malmö. Antingen via app, webb eller telefoni. Och faktiskt även via fax!
  • Det finns ungefär 170 språk i språklistan. Vissa språk är lättare än andra att finna tolkar till. Vill man ha en auktoriserad somalisk tolk finns det dock bara en i hela Sverige!
  • Personalen är diversifierad och kommer från alla delar av Malmö och har olika rötter.

De senaste inläggen: