Nätverksträff på Malmö Universitet

Malmö Universitets Sport Management-program arrangerar nätverksträffar ett par gånger årligen. Studenterna Camilla Rohlén, Max Kankelwitz och Eric Sandgren som bjuder in vill genom dessa nätverksträffar ge studenter och aktörer inom idrottens arena en möjlighet att mötas.
På plats från FC Rosengård var Lena Videkull och Frida Svensson. De berättade om FC Rosengårds visioner och satsningen på ungdomsverksamheten. Studenterna visade stort intresse genom sina frågor och funderingar.
FC Rosengård är måna om att skapa goda relationer med Malmö Universitet och vill gärna synas på aktiviteter som denna. Det är ett sätt för oss att bygga nätverk med studenter som läser Sport Management programmet och rekrytera nya eventuella ledare till våra yngre fotbollsspelare.
Medverkade vid nätverksträffen gjorde även Emelie Jönsson från MAI och Jenny Damgaard från Football for life, Kul på hjul och SM-veckan 2019.
Från vänster: Jenny Damgaard, Max Kankelwitz, Frida Svensson, Eric Sandgren, Lena Videkull och Camilla Rohlén.