FC Rosengård samarbetar med Malmö stad och Arbetsförmedlingen för att hjälpa unga 

Boost by FCR ingår nya samarbeten med Malmö stads Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och Arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomar och unga vuxna i Malmö.
– Den ideella sektorn har stor potential vad gäller att skapa social hållbarhet och samhällsförändring, säger Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård.   

Har redan hjälpt över 3000 unga till självförsörjning
FC Rosengård startade Boost by FCR 2011, som under drygt 10 års tid bedrivit arbetsmarknads- och integrationsverksamhet riktad mot unga vuxna.  Resultatet är smått fantastiskt – drygt 3150 Malmöbor har hjälpts till självförsörjning genom Boost by FCR. Under en tidsbegränsad period om 10 år har projektet delfinansierats och kvalitetssäkrats av ESF (Europeiska socialfonden).

– Vi är mycket stolta över att ha bidragit till att över 3000 unga vuxna kommit till jobb eller studier de senaste tio åren. Den ideella sektorn har stor potential vad gäller att skapa social hållbarhet och samhällsförändring, säger Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård.

Ska minska utanförskap och kriminalitet i tidigare skede
Arbetslösheten i Malmö är fortsatt en väldigt stor utmaning, men vi ser även att det behövs stora insatser bland yngre Malmöbor. Det gäller framförallt förebyggande insatser för att minska utanförskapet och skapa ett mer inkluderande samhälle.

– Boost by FC Rosengård har levererat fantastiska resultat, som enligt vår vetskap saknar motstycke i Sverige. Samhället ser inte likadant ut idag som för 10 år sedan och då vill vi titta på möjligheten att utveckla vår verksamhetsinriktning, arbeta med yngre målgrupper och än en gång använda fotbollen som ett förändringsverktyg, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård. Och det ska bli mycket spännande att få arbeta med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Samarbetet med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen syftar till att arbeta med unga Malmöbor i åldrarna 16–19 år som inte går i gymnasiet eller saknar avslutad gymnasieexamen. Att inte påbörja eller avsluta gymnasiet minskar möjligheterna till långvarig etablering på arbetsmarknaden.

– Vi ska aktivera unga individer och öka motivationen hos dem genom ett motivationsstärkande program och på så sätt få fler ur målgruppen efter sin tid i projektet att återgå till studier i det reguljära studiesystemet, säger Boost by FCR:s verksamhetschef Ann Sigvant.

Insatsen ska i förlängningen leda till att målgruppens möjligheter att etablera sig i samhället ökas genom att motivationen och kunskapen kring studier och arbete är högre efter genomförd insats. Boost by FCR kommer att erbjuda aktiviteter och stödinsatser för 75 deltagare under år 1.

Insatser för unga med upplevd psykisk ohälsa
Boost by FC Rosengård inleder även ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Malmö. Här ligger fokus på att erbjuda en kombination av motivationshöjande, hälsostärkande och vägledande insatser för unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa.

– Som idéburen aktör kan Boost by FCR få en personlig och förtrolig kontakt med individen och kan därigenom lättare identifiera individens behov och stötta individen i olika frågor, säger Ann Sigvant.

Insatsen ska skapa bättre förutsättningar för unga vuxna mellan 18-29 år att göra stegförflyttningar och att de lättare ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

Båda projekten startar omgående.

De senaste inläggen: