FC Rosengård storsatsar på högläsning i kombination med fysisk aktivitet

I takt med att allt färre barn och unga är fysiskt aktiva sjunker även läskunnigheten. Forskning visar att antalet barn och unga som läser har halverats de senaste tio åren. FC Rosengård lägger lika mycket resurser på sina sociala verksamheter som på de sportsliga. Alla sociala initiativ är grundade i ett behov som identifierats i föreningen såväl som i samhället i stort. Därför lanseras nu en satsning där fysisk aktivitet och läsning kombineras.

Författaren Anja Gatu har skrivit flera barnböcker om t.ex. fotbollsspelarna Therese Sjögran och Kosovare Asllani. Gatu är också tränare för ett av FC Rosengårds ungdomslag där en pilotsatsning gjorts kring högläsning. Gatu har samlat laget, delat ut frukt till alla och läst för sina 9-åriga spelare innan varje träning.

– Högläsningen har gett väldigt många positiva effekter i vår grupp, både socialt och för fotbollen. Alla får fylla på med energi inför träningen och skapa fokus under samlingen. Vi får in läsning och litteratur på ett naturligt sätt i vardagen. Det ökar intresset för läsning och böcker men öppnar också upp för lättsamma diskussioner om både fotboll och värderingar när det finns en berättelse att diskutera kring, säger Anja Gatu.

Gatu trycker på att alla har rätten till sitt språk och rätten att kunna uttrycka sig. Fysisk aktivitet och gemenskapen inom föreningslivet i kombination med läskunskaper och värdegrundsdiskussioner lägger grunden för ett bra samhälle. Satsningen möjliggörs tack vare Fastighets AB Hemmaplan och Stiftelsen Momentum Malmö. Maria Tengroth, verksamhetsansvarig för stiftelsen, och Atusa Rezai, ansvarig för social hållbarhet på Fastighets AB Hemmaplan ser också många vinster och fördelar med högläsningssatsningen.

– Stiftelsen Momentum Malmö stöttar föreningar som gör skillnad i de områden vi är verksamma, bland annat Rosengård. Den satsning på högläsning som FC Rosengård gör är mitt i prick i vad vi vill åstadkomma. Den skapar förutsättningar för barn och unga att utvecklas och vara en del av samhället, säger Maria Tengroth.

– Initiativet är fantastiskt och kommer göra skillnad för många barn och unga i Rosengård. Genom vårt samarbete hoppas vi också få fler barn och unga att besöka vårt nya Rosengårdsbibliotek i Rosengårds Centrum som har invigning i höst, säger Atusa Rezai.

Under kommande veckor startas högläsning upp i FC Rosengårds barn- och ungdomsverksamhet, för såväl flicklag som pojklag. De ledare som utbildats i föreningens ledarskapsprogram, Football for Life, blir nyckelpersonerna som håller i högläsningen.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan starta upp högläsning brett i föreningen. Vi ser att behovet verkligen finns för denna typ av satsning och känner att vi har hittat en bra väg att gå. Satsningen leds av Jessica Stegermaier som parallellt med sitt arbete i FC Rosengård slutför sin master med fokus på kommunikation som verktyg för sociala förändringar, vid Malmö universitet, säger FC Rosengårds klubbchef Jenny Damgaard.

Stiftelsen Momentum Malmö är en allmännyttig stiftelse som bildats av kommunala bostadsbolaget MKB och fastighetsbolaget Trianon och några av dess huvudägare. Stiftelsens mål är att bidra långsiktigt till ett socialt hållbart och tryggare Malmö. Stiftelsen samarbetar med Fastighets AB Hemmaplan som är delägare av Rosengårds Centrum.

De senaste inläggen: