Nytt verktyg för våra elitsatsande ungdomar

Appen Load togs fram i syfte att ge våra tränare bättre överblick över spelarnas aktivitet och hur belastade de är, men under vinterns restriktioner har den också fyllt en annan viktig funktion. Våra elitsatsande ungdomslag har ställt om och tränat digitalt.

Henrik Kackur är tränare i FC Rosengårds U15 och har även fysansvar för alla den elitförberedande flickverksamheten – U15-U19. Tillsammans med sina tränarkollegor har Henrik länge funderat på ett sätt att ge både tränare och spelare bättre överblick över träningen, framförallt när det gäller belastning. För hög belastning kan leda till skador och för låg belastning innebär att spelaren inte får ut det maximala av sin träning.

– Många av våra spelare tränar mycket utanför fotbollen, både i skolan, på egen hand och i andra idrotter. Det är därför svårt att som tränare ha full koll på hur belastad varje spelare är. Det blir då i sin tur svårt att anpassa träningarna så att intensitetsnivån passar hela gruppen eller att veta när man behöver göra individuella anpassningar, förklarar Henrik Kackur.

Appen Load togs fram just i detta syfte men när den sattes i bruk i december fyllde den också en annan viktig funktion. Restriktionerna hindrade tjejerna från att träna tillsammans, men tack vare Load så kunde tränarna skicka ut pass med tillhörande videoinstruktioner. I appen kan tränarna lägga in alla olika typer av pass med fokus på fys, fotboll, rörlighet eller mindfullness. Spelarna kan registrera vilka pass de gjort, hur lång tid de tränat och bedöma passets intensitet. De kan även lägga in egna pass från till exempel skolidrotten eller en annan idrott.

Henrik tycker att han fått bra gensvar från lagen. En av spelarna i U16 är Märta Tjörnstrand och hon är mycket positiv till Load. Trots att de inte kunnat träna särskilt mycket tillsammans i laget har Märta lyckats hålla uppe både motivationen för träning och kontakten med lagkamraterna.

– Det har varit jättetråkigt att inte kunna träna tillsammans, men jag har hela tiden tänkt att det är tillfälligt och att man får göra det bästa av situationen. Vi pratar nästan lika mycket som vanligt fastän vi inte kan träffas, säger Märta.

För våra ungdomar är digitala hjälpmedel en självklarhet och det har varit enkelt för dem att ställa om till umgänge och träning på distans. Märta tycker att appen varit ett bra hjälpmedel. Att ha färdiga pass har bidragit till att hon tränat mer regelbundet än hon annars gjort, och det blir dessutom roligare att prata fotboll med lagkamraterna när man tränat samma pass.

Våra yngre ungdomslag är nu tillbaka i träning medan de äldre fortsätter på distans ett tag till men Load kommer fortsätta vara ett viktigt verktyg för allihop. Målet är att kunna anpassa träningarna efter spelarnas behov och nivå samt att förhindra skador i så stor utsträckning som möjligt. Ambitionen är att fler ungdomslag, på såväl flick- som pojksidan, ska introduceras för Load under våren.

– Tanken är att skapa en större förståelse, både hos tränare och spelare, för hur belastning påverkar kroppen under och efter träning. För att kunna ge våra spelare bästa möjliga förutsättningar måste vi kunna anpassa träningarna och detta verktyg hjälper oss verkligen med det, säger Henrik Kackur.

De senaste inläggen: