Välkommen till årets livsviktiga träff där vi uppmärksammar arbetet för psykisk hälsa som fortsätter vara fokusområde för FC Rosengård.

FC Rosengård bjuder in till paneldiskussion kring psykisk hälsa på Folk Mat & Möten. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, presentera konkreta insatser klubben gör tillsammans med sina samarbetspartners samt framtidsplaner inom området.

Samarbetet mellan FC Rosengård och Tim Bergling Foundation fortsätter under 2023 och paneldiskussionen leds av stiftelsens ungdomsråd. I panelen får vi lyssna till representanter från FC Rosengårds sociala och sportsliga verksamheter, samt Tim Bergling Foundation. Träffen avslutas med förhandsinformation om ett nytt viktigt samarbete där FC Rosengård kan ta ytterligare steg i sitt arbete med förebyggande hälsofrämjande insatser.

Tillsammans vill vi verka #ForABetterDay.

Varmt välkomna med er anmälan!

23 MARS
PANELDISKUSSION MED TIM BERGLING FOUNDATION

Var? Folk Mat & Möten
När? Torsdag 23 mars 13.00-14.30.

Psykisk hälsa #ForABetterDay