Politiska budskap i samband med match

I samband med FC Rosengårds hemmamatch mot Växjö DFF under söndagen fick säkerhetsansvarig och publikvärdar ingripa för att avlägsna politiska budskap från Malmö IPs läktare. 

Enlig Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser får politiska budskap inte förekomma från varken arrangör eller publik i samband med match. FC Rosengård har som arrangör ansvar för att tävlingsbestämmelserna efterföljs på klubbens arrangemang.

FC Rosengårds säkerhetsansvarig bad upprepade gånger åskådarna i fråga att avlägsna banderollerna/flaggorna med det politiska budskapet men åskådarna valde att låta budskapet sitta kvar. Säkerhetsansvarig erbjöd att ha en dialog för att lösa situationen, men åskådarna i fråga valde att inte delta i dialog med klubben. Polis tillkallades till platsen men åskådarna deltog inte heller i dialog med polis. Säkerhetsansvarig och publikvärdar beslöt då, i samförstånd med polis på plats, att avlägsna banderollerna/flaggorna med det politiska budskapet från platsen.Tävlingsbestämmelser 2023, Kap. 6 §8

Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match brutit mot denna bestämmelse kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Vill du läsa mer hittar du Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser här.


Frågor från media hänvisas till FC Rosengårds pressansvarig Louise Eklund:
[email protected]

Frågor kring evenemang och säkerhet hänvisas till FC Rosengårds säkerhetsavdelning:
[email protected]

De senaste inläggen: