PRESSMEDDELANDE

Klas Tjebbes ny VD för FC Rosengård

FC Rosengård är en fotbollsförening med över 600 ungdomar i träning, fördelat i 29 lag. En förening med stort samhällsengagemang i såväl sociala projekt som samverkan med skolor och föreningar. FC Rosengård har sedan ett par månader tillbaka sökt ny VD. I kravprofilen har stor vikt legat vid erfarenhet av att leda företag och att arbeta med marknads- och försäljningsfrågor. Styrelsen har med detta som bakgrund beslutat att utse Klas Tjebbes till ny VD.

 

– Klas uppfyller de krav som styrelse och ledning haft på ny VD. Han har dessutom ett stort kontaktnät i södra Sverige, något som vi hoppas kunna dra nytta av i vår fortsatta utveckling. Tjebbes har sedan tidigare kunskap om FC Rosengårds verksamheter och kan marknadsföra oss på ett professionellt sätt. Vi hälsar Klas välkommen och önskar honom varmt lycka till, säger Håkan Wifvesson, styrelseordförande FC Rosengård

 

Klas Tjebbes kommer närmast från en VD-post på Malmöbaserade kommunikationsbyrån Wonderleap & Eight.

– Att leda FC Rosengård är ett drömuppdrag för vem som helst. Klubbens kombination av elitfotboll, breddverksamhet och socialt engagemang är unik. Dessutom är det tilltalande att föreningen fokuserar lika på tjejer och killar. Idrotten är en bra samhällsbyggare och jag tror stenhårt på att idrottsföreningar måste våga ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Det handlar främst om att ta ansvar och ge barn och ungdomar en bra värld att växa upp i, oavsett kön, etnicitet eller ursprung. Jag är övertygad om att det finns många företag som vill vara med och stödja en sådan verksamhet, säger FC Rosengårds nye VD, Klas Tjebbes.

 claes 800

Klas Tjebbes tillträder senast 1 augusti 2014.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Wifvesson                                                                               Klas Tjebbes

FC Rosengård, styrelseordförande                                                        FC Rosengård, VD

0733 – 84 75 83                                                                               0708-12 49 48